Održana Međunarodna konferencija „Javno-privatni dijalog za razvoj“

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Jovan Podraščanin, prisutvovao je u Beogradu Međunarodnoj konferenciji o javno-privatnom dijalogu u Srbiji.

Sa projektom javno-privatnog dijaloga u Srbiji, učesnike su upoznali ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kajl Skot, glavni ekonomista za finansije i institucije Svetske banke SAD -a Vilijam Malonej i predsednik UO Naled-a Aleksandar Ružević.

Javno-privatni dijalog značiće proces efikasne komunikacije između građana, privrede i organizacija civilnog društva s jedne strane, i države, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ostalih institucija s druge, a odnosi se pre svega na sadržinu propisa i način njihove primene.

Podrščanin je ocenio da uspostavljanje prakse javno-privatnog dijaloga koja u našem sistemu privrede do sada nije bila primenjivana, može imati višestruki značaj, posebno u domenu regionalnog razvoja i jačanja lokalnih samouprava.

Kako je istaknuto u diskusijama, tokom trajanja projekta koji će se sprovoditi do 2021. godine, očekuju se konkretni rezultati u nekoliko područja koja su preduslov za funkcionisanje javno-privatnog dijaloga.

Ova područja odnose se na izgradnju kapaciteta za javno-privatni dijalog u državnim institucijama, podršku u zagovaranju i implementaciji šest ključnih reformi za poboljšanje privrednog ambijenta, zatim na izradu on-line trening programa i alata, te uspostavljanje PPD Hub-a kao centralnog mesta za javno-privatni dijalog.

Za prvu godinu procesa odabrana su tri privredna udruženja kojima će biti pružena podrška u javno privatnom-dijalogu. Savez pčelarskih organizacija Srbije inicirao je temu rešavanja problema trovanja pčela a Udruženje za razvoj preduzetništva kroz javno-privatni dijalog zalagaće se za unapređenje paušalnog oporezivanja, dok će se Udrženje Agroklaster Srbije boriti za ukidanje regulatornih prepreka u razvoju organiske proizvodnje.

Skupu koji su organizovali USAID, Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj i Republički sekretarijat za javne politike, prisustvovali su ministar poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Branislav Nedimović, član odbora za regulatorni nadzor u Evropskoj komisiji Andreas Kop, te brojni predstvanici stranih i domaćih kompanija.