Konkursi

Odluku o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2021. godini

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/19 i 66/20), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog ...
...>>

Poziv na javne konsultacije na nacrt pregleda i analize stanja kao polazne osnove za izradu Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godina

Na osnovu člana 32. i 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 30/18), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavljuje POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE NA NACRT PREGLEDA ...
...>>

Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama na teritoriji AP Vojvodine

        Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 – drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19 i 66/20) i članova 11., 21. i 23 ...
...>>

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2021. godini

        Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/19 i 66/20), člana 21., 22. stav 4. i 25. Pokrajinske skupštinske ...
...>>

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kroz program podrške akreditovanim razvojnim agencijama u oblasti regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 – drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19 i 66/20) i članova 11., 21. i 23. Pokrajinske ...
...>>

Odluka o dodeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

        Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14-drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19 i 66/20) i člana 4. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih ...
...>>

Odluka o dodeli sredstava za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

        Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19 i 66/20) i članova 11., 21. i 23. Pokrajinske ...
...>>

Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

         Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 – drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19 i 66/20) i članova 11., 21. i 23 ...
...>>

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

         Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14-drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19 i 66/20) i člana 4. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih ...
...>>

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Na osnovu člana 94. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon, 86/2019 – dr. zakon ...
...>>