Održana konferencija „Dualno obrazovanje – jedan evropski model za Srbiju“

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregonalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, prisusutvovao je danas koneferenciji „Dualno obrazovanje –  jedan evropski model za Srbiju“ održanoj u Master centru Novosadskog sajma.

Dualno obrazovanje je proveren sistem stručnog obrazovanja mladih ljudi sa ciljem  obezbeđivanja uslova za sticanje usavršavanje i razvoj kompetencija koje su u skladu sa potrebama  savremenog tržišta.

Narodna Skupština Republike Srbije  krajem prošle godine usvojila je Zakon o dualnom obrazovanju, koji je izrađen u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS), Nemačkom privrednom delegacijom (AHK), Društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) kao i drugim stručnim institucijama.

Na  konferenciji koja je realizovana u organizaciji  Grada Novog Sada i Fondacije „Konard Adenauer“, razmatrane su mogućnosti što efikasnije implementacije ovog zakona kako bi se narednim generacijama obezbedila prosperitetnija budućnost.

Zakon o dualnom obrazovanju uređuje sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, proveru ispunjenosti uslova poslodavca za učenje kroz rad, uzajamna prava i obaveze učenika, roditelja, škole i poslodavca, materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika kao i druga pitanja značajna za ovaj vid obrazovanja.

Kako je rečeno primena  zakona stupiće na snagu sa početkom školske 2019/2020. godine a u toku je verifikacija 14 modela koji će prvi biti primenjivani u dualnom programu obarazovanja.

Konferenciji su prisustvovali pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Srbije, Gabrijela Grujić , gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, direktor kancelarije Fondacije Konard Adenauer, Norbert Bekman-Dirkes, direktor sektora za inovaciju pri Savetu za privredu CDU-a, Paul Kovic, kao i predstvanici privrednih komora.