Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u tematskim radnim grupama u okviru izrade plana razvoja ap vojvodine 2022-2030. godine

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PODNOŠENJE KANDIDATURE ZA ČLANSTVO U TEMATSKIM RADNIM GRUPAMA U OKVIRU IZRADE PLANA RAZVOJA AP VOJVODINE 2022-2030. GODINE

 

Kako bi se osigurala transparentnost procesa izrade Plana razvoja AP Vojvodine i omogućilo učešće što većeg broja zainteresovanih strana,

Koordinaciono telo za pripremu, sprovođenje, praćenje i izveštavanje o realizaciji Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine upućuje

J A V N I  P O Z I V
organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupa
Rok za podnošenje prijava traje od 18. novembra do 25. novembra 2021. godine.

Prijave sa propratnom dokumentacijom (iz tačke IV Javnog poziva) podnose se isključivo elektronskim putem na adresu info@planrazvojaapv.rs sa napomenom „Podnošenje kandidature za članstvo u tematskim radnim grupama“.

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata: