Dodelјena bespovratna sredstva privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta po Konkursu za 2019. godinu

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta, obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00010/2019-01 od 08.02.2019. godine kao i Odluke Skupštine Razvojne agencije Vojvodine o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, polјoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XIV-01/2019 od 07.05.2019. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje
o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta

Odobrava se isplata sredstava privrednim društvima sa cilјem otvaranja novih radnih mesta na teritoriji AP Vojvodine u ukupnom iznosu od 149.968.800,00 dinara.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima dodelјuje se:

1) Korisnicima koji svoje projekte realizuju u JLS treće kategorije razvijenosti

 1. „Vinarija Kovačević doo Irig“ 29.475.000,00
 2. „JS&O doo Novo Miloševo“ 7.074.000,00
 3. „P&E Textil Manufactur doo Senta“ 11.790.000,00
 4. „S&D Tekstil doo Stara Pazova“ 17.685.000,00
 5. „Ešalon doo Apatin“ 10.611.000,00
 6. „Fungiworld doo Beograd“ 12.969.000,00

UKUPNO: 89.604.000,00

2) Korisnicima koji svoje projekte realizuju u JLS prve i druge kategorije razvijenosti

 1. „Lamex doo Novi Sad“ 7.074.000,00
 2. „Dafar doo Zrenjanin“ 9.432.000,00
 3. „Sila doo Stara Moravica“ 9.432.000,00
 4. „Guma-S doo Sombor“ 16.506.000,00
 5. „Unionpromet doo Vrbas“ 3.537.000,00
 6. „Compart doo Bačka Topola“ 4.716.000,00
 7. „Kosa Trade doo Veternik“ 3.537.000,00
 8. „Mins F Group doo Kikinda“ 6.130.800,00

UKUPNO: 60.364.800,00

Obrazloženje

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta raspisanim i objavlјenim u dnevnom listu „Dnevnik“ 28.02.2019. godine predviđena su sredstva za otvaranje novih radnih mesta u privrednim društvima na teritoriji AP Vojvodine, i to na način da je 60% sredstava opredelјeno za projekte koji se realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti, a 40% sredstava opredelјeno za projekte koji se realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u prvu i drugu kategoriju razvijenosti.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 26.02.2019. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje prijava na osnovu raspisanog konkursa koja izrađuje listu predloga projekata za odobravanje sredstava, a Skupština Razvojne agencije Vojvodine donela je Odluku o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, polјoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XIV-01/2019 od 07.05.2019. godine.

Privredna društva kojima su sredstva odobrena, potpisaće Ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE