Dodeljena bespovratna sredstva privrednim društvima po Konkursu za kupovinu opreme za 2019. godinu

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme, obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00010/2019-01 od 08.02.2019. godine kao i Odluke Skupštine Razvojne agencije Vojvodine o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, polјoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XIV-02/2019 od 07.05.2019. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje
o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima
za kupovinu opreme

Odobrava se isplata sredstava privrednim društvima sa cilјem kupovine opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima dodelјuje se:

 1. Sweetsystem doo Bačko Petrovo Selo 8.000.000,00
 2. Gradina Sistem doo Temerin 6.135.776,00
 3. Relјa Junior doo Zrenjanin 7.750.000,00
 4. Yuthane doo Nova Pazova 4.415.700,00
 5. Tehnofluid doo Zrenjanin 6.150.000,00
 6. Adeco doo Novi Sad 2.356.500,00
 7. Galileo Global doo Novi Sad 5.994.694,00
 8. Kelekom doo Zrenjanin 3.187.100,00
 9. Premtec doo Novi Sad 6.980.000,00
 10. Oleon doo Novi Sad 6.934.262,00
 11. Demka Trade doo Kanjiža 4.307.194,00
 12. SKIK Tehnology doo Beograd 5.100.000,00
 13. Bački Dukat Plus doo Odžaci 4.289.624,00
 14. Prowood doo Beočin 6.410.289,00
 15. Statik doo Kovin 6.690.000,00
 16. Arhar Tex doo Novo Miloševo 8.000.000,00
 17. Svelatron doo Subotica 7.405.221,00
 18. Minesal doo Pančevo 2.059.640,00
 19. Panel Pro doo Novi Sad 8.000.000,00
 20. Natura Land doo Novi Sad 3.540.345,00
 21. Miraž doo Novi Sad 7.720.754,00
 22. TimCop doo Temerin 8.000.000,00
 23. Extraform doo Senta 2.386.767,00
 24. Gatex Lux doo Novi Sad 5.474.000,00
 25. Lampone export-import doo Bački Petrovac 8.000.000,00
 26. Hot Food Plus doo Kać 4.710.000,00

UKUPNO: 149.997.866,00

Obrazloženje

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme raspisanim i objavlјenim u dnevnom listu „Dnevnik“ 28.02.2019. godine predviđena je dodela bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 26.02.2019. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje prijava na osnovu raspisanog konkursa koja izrađuje listu predloga projekata za odobravanje sredstava a Skupština Razvojne agencije Vojvodine donela je Odluku o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, polјoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XIV-02/2019 od 07.05.2019. godine.

Privredna društva kojima su sredstva odobrena, potpisaće Ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE

Please follow and like us: