Studijska poseta delegacije Moldavije u Pokrajinskoj vladi

Podsekretar u  Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu upravu Nebojša Vojnović, primio je danas delegaciju pokrajine Gaguzije iz  Republike Moldavije, predvođenu šefom Glavnog i upravnog odbora i Izvršnog odbora pravnog odelјenja u Upravi pokrajine Gagauzije,  Valentinom  Delijem.

Gagauzija je južna pokrajina Republike Moldavije sa, kako je u razgovoru procenjeno, širokim ekonomskim kompetencijama,  veoma sličnim stepenom autonomije i teritorijalne infrastrukture  poput AP Vojvodine.

Članovi delegacije iz Republike Moldavije borave u Novom Sadu u okviru projekta „Podrška lokalnim vlastima u pokrajini Gagauziji“. Program finansira Evropska unija u cilјu upoznavanja sa mehanizmima i polugama koje naša pokrajina uspešno  koristi u oblasti privrednog razvoja, podsticajima za nova radna mesta, jačanju agrara, te sektoru inforamacionih tehnologija.

Vojnović je članove delegacije upoznao sa potencijalima  te instutucionalnim delovanjem, posebno se osvrnuvši na programe prekogranične saradnje, sprovođenje programa i konkursa putem Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine i drugim  merama u kojima učestvuje Sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Tokom razgovora je ocenjeno da se južna pokrajina Moldavije susreće se odlivom stanovništva  i pogoršanjem demografske slike, te će  iskustva u povezivanju institucija i zajedničkom delovanju u cilјu privlačenja investicija, jačanja ekonomske moći, i  pomoć razvoju manje razvijenih opština, biti od  velike su važnosti za zaposlene u ovim oblastima Gagauzije.

Takođe, tokom sastanka je razgovarano i o praktičnom delu sprovođenja brojnih sporazuma sa susednim zemlјama kojima su, kako je zaklјučeno, obe pokrajine u proteklom periodu veoma posvećene.

U cilјu sveobuhvatnije slike i bolјe impelementacije pomenutih programa, delegacija pokrajine Gagauzije tokom višednevnog boravka Vojvodini obići će Razvojnu agenciju Vojvodine, Fond „Evropski poslovi“ i Vojvodina IKT klaster.