Sekretar Bjelić pozvao opštine u Vojvodini da se uključe u projekat energetske efikasnosti javnih zgrada u Srbiji

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić pozvao je u ponedeljka, 03. oktobra 2016. godine, na skupu “Energetska efikasnost u javnim zgradama u Srbiji”, sve lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine da se priključe ovom projektu koji  sprovodi RRA Bačka, u saradnji sa Nemačkom kancelarijom za međunarodnu saradnju – GIZ i Univerzitetom u Beogradu, a uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

“U narednom periodu mi ćemo izdvojiti određena sredstva za ovu namenu, ali i pripremati projekte zajedno sa opštinama koji će među prioritetima imati energetsku efikasnost. Jer, svi smo svesni da na osnovu povećanja energetske efikasnosti u svim objektima koji su u vlasništvu AP Vojvodina mogu se značajno povećati uštede i to jeste naš cilj”, rekao je sekretar Bjelić i istakao da je politika Vlade Srbije harmonizovana da direktivama EU, što će i Vojvodina pratiti i pružati podršku projektima energetske efikasnosti.

Ispred Ministarstva rudarstva i energetike učesnicima se obratio Aleksandar Puljović koji je naglasio da su podaci koji će biti prikupljeni ovim projektom odavno bili podatak koji je uvek falio u strateškim dokumentima Ministarstva, te da je Srbija kao članica energetske zajednice svakako u obavezi da rehabilituje 1% centralne zgrade Vlade Srbije, što se i sporovodi, ali da to treba sada uraditi i sa svim javnim zgradama u Srbiji, a da je ovaj popis jedan od prvih koraka.

“Sistem energetskog menadžmenta bi trebalo sledeće godine da zaživi i mi se tu takođe nadamo velikim rezultatima u oblasti energetske efikasnosti. Ali moram da naglasim da smo mi već kroz dva Javna poziva republičkog fonda za energetsku efikasnost uspeli da potpišemo ugovore sa preko 25 lokalnih samouprava i očekujemo još 10 do 15 ovakvih ugovora kroz Treći poziv koji ćemo uskoro imati u saradnji sa UNDP.  Mi smo samim članstvom u energetskoj zajednici obavezni da sve ovo sprovodimo ”, rekao je Puljović.

Renata Šindlbek, vođa GIZ projekta “Energetska efikasnost u zgradarstvu” istakla je da će na teritoriji Vojvodine 45 gradova i opština biti uvršteno u projekat prikupljanja podataka o energetskim svojstvima javnih zgrada, sa akcentom na škole i vrtiće, nakon čega će, u period od januara do jula 2017. godine biti uradjene preporuke za nacionalnu tipologiju, na osnovu prikupljenih podataka, kao i procene i preporuke za unapređenje energetskih svojstva postojećih objekata i moguća ušteda u energiji u javnim zgradama u Srbiji, koje treba da budu primer za sveukupno stanovništvo i stambene zgrade.