Saradnja Vojvodine i Norveške se može proširiti

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i ambasador Kraljevine Norveške u Republici Srbiji Nj.E. Arne Sanes Bjornstad (Arne Sannes Bjornstad) ocenili su u petak, 02. septembra 2016. godine, da su postoje značajni potencijali za proširenje saradnje i prenošenje njenog fokusa sa humanitarnih pitanja na ekonomsku saradnju, posebno u oblastima zaštite životne sredine i zdravstva.

Tokom susreta u Pokrajinskoj vladi, gde je prisustvovao i pomoćnik pokrajinskog sekretar za regionalni razvoj, međuregionu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić, sagovornici su se saglasili da je za ostvarivanje tih ciljeva veoma značajno da se kompanije iz Norveške upoznaju sa potencijalima i razvojnim potrebama Vojvodine. Zbog toga će biti intenziviran rad Srpsko-norveškog saveta za trgovinu, uključujući i održavanje njegovih sastanaka u Vojvodini.

Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima za korišćenje finansijske podrške koju pruža Norveška za projekte prekogranične i međuregionalne saradnje, kao i o mogućnostima za uspostavljanje saradnje AP Vojvodine sa nekim od regiona u Norveškoj.