Перцепција грађана Војводине о актуелним проблемима, ставови о ЕУ и теме везане за родну равноправност

 

Ninamedia Research је у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу спровела истраживања на тему „Перцепција грађана Војводине о актуелним проблемима, ставови о ЕУ и теме везане за родну равноправност “.

Истраживање је спроведено на популацији пунолетних грађана Војводине у периоду 10.11 – 23.11.2018. године.

Спроведено је теренско квантитативно истраживање са регионалном покривеношћу о информисаности грађана АП Војводине о европским процесима, као и поверењу које дају различитим нивоима власти (национална, регионална, локална власт) на случајном репрезентативном узорку од 500 испитаника узраста од 18 до 80 година методом „лице у лице“ у домаћинствима испитаника, путем упитника.

Резултате истраживања можете погледати овде а презентацију о спроведеном истраживању овде.

 

Публикација „Значај и улога канцеларије за ЛЕР у процесу привлачења инвестиција у Војводини“

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) је у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу спровела истраживања на тему „Значај и улога канцеларије за ЛЕР у процесу привлачења инвестиција у Војводини“, а резултати су представљени на округлом столу у Панчеву, у априлу ове године.

НАЛЕД је представио резултате истраживања о капацитетима војвођанских општина за управљање активностима локалног економског развоја у брошури која је резултат овог пројекта, што ће Покрајинској влади послужити као основ за планирање нових мера у циљу јачања јединица за локални економски развој.

Закључак овог истраживања је да су војвођанске општине привукле у последњих десет година у просеку 4,5 директне стране инвестиције, а најуспешније су биле локалне самоуправе које су формирале и развијале канцеларије за локални економски развој (КЛЕР), као посебна одељења за подршку постојећој привреди и анимирање инвеститора.

Постојање КЛЕР у оквиру локалне администрације услов је за стицање НАЛЕД-овог цертификата, као и за испуњавање „Војвођанског стандарда“ који је увела Покрајинска влада и уз постојање КЛЕР подразумева усвајање дугорочне стратегије развоја општине и увођење „Система 48“.

Брошуру можете погледати овде.

 

Публикација „Биланс успеха Војводине-ЕУ у периоду 2007-2013“

 

Центар за локалну демократију АЛДА из Суботице представио је публикацију о резултатима истраживања „Биланс успеха Војводине-ЕУ у периоду 2007-2013“, која је резултат пројекта који је Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансирао по Конкурсу за допринос разумевању процеса европских интеграција.

Публикација има за циљ упознавање заинтересованих страна, првенствено локалних самоуправа, о могућностима унапређења услова за реализацију пројеката из ЕУ фондова у локалним самоуправама у наредном програмском периоду Европске уније. Публикација је објављена на енглеском и српском језику.

Публикацију можете погледати кликом на линк

 

Стандардом до европских фондова

 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у сарадњи са Фондом „Европски послови“, објавио је публикацију „Стандардом до европских фондова“, како би се утврдило шта јединицама локалне самоуправе недостаје у процесу привлачења финансијских средстава која би обезбедила њихов бржи економски развој.
 
Циљ публикације јесте да припреми градове и општине, као и покрајинске институције, за нову фазу регионалног развоја и побољшање услова за апсорпцију ИПА средстава у наредном периоду придруживања. У реализацији и изради водича „Стандардом до европских фондова“ учествовале су и Регионална развојна агенција Бачка, Регионална развојна агенција Срем, Регионална развојна агенција Банат, као и Агенција за равномерни регионални развој Војводине.
 
Преузмите водич „Стандардом до европских фондова“

 

Стратегија Европа 2020

 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу објавио је публикацију „Стратегија Европа 2020“ која представља приручник за локалне и регионалне власти у вези главне стратегије Европске уније за повратак европске економије на пут развоја.

Циљ публикације је да представници локалних и регионалних власти добију све информације на једном месту о Стратегији Европа 2020 и циклусу њене политике, као и информације где могу пронаћи основне документе, информисати се о политици Европске уније и финансијским средствима за јачање паметног, одрживог и инклузивног раста, примерима локалних и регионалних политика у оквиру три сценарија стратегије, како размењивати знање путем територијалних мрежа, и промовисати локалне и регионалне пројекте у областима обухваћеним Стратегијом Европа 2020, како обавештавати грађане о томе како Стратегија Европа 2020 може допринети побољшању живота грађана.

Европска унија жели да оствари паметну, одрживу и инклузивну економију. Ова три приоритета који се међусобно допуњују, требало би да помогну Европској унији и државама чланицама да остваре висок ниво запошљавања, продуктивности и социјалне кохезије.

С тим у вези, Европска унија поставила је пет амбициозних циљева, у области запошљавања, иновације, образовања, социјалне инклузије и климатских промена/енергије, које би требало остварити до 2020. године. Свака држава чланица усвојила је сопствене националне циљеве у тим областима. Ову стратегију подржавају конкретне активности на нивоу Европске уније и на свим нивоима власти.

Публикацију можете погледати овде.