Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

       На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

        Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине, за организацију и покривање трошкова, односно дела трошкова за манифестације и конференције:

Р.бр Општина/град Назив манифестације Одобрена средства у динарима
1. Општина Србобран Петровдански дани културе   900.000,00
2. Општина Кањижа Дан Светог Стефана и празник Новог хлеба 600.000,00
3. Општина Бач Организација Етно пијаце, Етно сабора и Ликовне колоније у оквиру Дана европске баштине Бач 2023 548.000,00
4. Град Вршац Туристичка манифестација „Винофест“ Вршац 3.900.000,0
5. Општина Темерин Просто кʼо пасуљ 1.600.000,00
6. Општина Темерин Дан Општине Темерин  526.000,00
7. Општина Шид Шидско културно лето 2023  1.800.000,00
8. Општина Бачки Петровац Словачке народне свечаности 2.600.000,00
9. Општина Мали Иђош Сачувајмо традицију од заборава 500.000,00
10. Општина Нови Кнежевац Лето на Тиси 2023 – Попај фестивал и Лагани тиски спуст 600.000,00
11. Општина Сента Прослава 326. годишњице Сенћанске битке- Дан града 800.000,00
12. Општина Сента XI Фестивал цветања Тисе 400.000,00
13. Општина Мали Иђош Ликовна колонија „Ловћеначки колорити“ 615.000,00
14. Град Сомбор Бодрог фест 2023 600.000,00
15. Општина Нови Бечеј Великогоспојински дани – Госпојина 2023 990.000,00
16. Град Нови Сад 10. МЕКСТ конференција  2.400.000,00
17. Град Нови Сад Зимски Блоксток 2023 1.600.000,00
18. Град Нови Сад конференција  Teslas Planet 2.900.000,00
19. Град Нови Сад конференција Будућност и ти 700.000,00
20. Град Нови Сад Регионални конгрес на тему иновација у информационим технологијама „Spot IT Con“ 2.700.000,00
21. Град Нови Сад 13. Фестивал игре и музике „Зов равнице“ 4.000.000,00
22. Општина Врбас Градска слава – Спасовдан 900.000,00
23. Општина Врбас Културно лето Змајево 900.000,00
24. Општина Оџаци Бачки ноћни базар у Оџацима  990.000,00
25. Општина Инђија Бешка фест – Дани војвођанско-баварске културе     900.000,00
26. Општина Стара Пазова Гастро Срем 4.000.000,00
27. Град Сремска Митровица Вински парк 2023 960.000,00
28. Општина Кула Дани села, дани жита 500.000,00
29. Град Нови Сад Дани вина и ракије 700.000,00
30. Град Нови Сад Новосадски омладински фестивал 2.000.000,00
31. Град Нови Сад IMSCNS 2023 – International medical students conference in Novi Sad 2023 420.000,00
32. Град Нови Сад Чварак фест 360.000,00
33. Град Нови Сад Вински маратон 800.000,00
34. Општина Сремски Карловци Карловачка берба грожђа 1.600.000,00
35. Општина Сремски Карловци Промоција монографије „Богословије Светог Арсенија“ 1.600.000,00
36. Општина Сремски Карловци Свечаност поводом обележавања Мајске скупштине 980.000,00
УКУПНО 48.889.000,00

Средства се додељују у укупном износу од 48.889.000,00 динара.

       Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ће са корисницима закључити Уговор о додели средстава у складу са обрасцем пријаве, финансијским буџетом и предлогом пројекта.

Образложење

       За подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера, објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе.

        Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2022), у укупном износу од 60.000.000,00 динара у оквиру Програма 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

        Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 06. 02. 2023. године донео је Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе финансијских средстава на основу расписаног Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера (у даљем тексту Комисија).

        Обзиром да су Одлукама о додели бесповратних средстава број:

  • 141-401-246/2023-01-1 од 09. 02. 2023. године додељена средства у износу од 4.000.000,00 динара;
  • 141-401-246/2023-01-2 од 08. 03. 2023. године додељена средства у износу од 3.191.000,00 динара;
  • 141-401-246/2023-01-3 од 29. 03. 2023. године додељена средства у износу од 3.920.000,00 динара и
  • 141-401-246/2023-01-4 од 10. 04. 2023. године додељена средства у износу од 48.889.000,00 динара, констатује се да су утрошена сва средства опредељена за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера у износу од 60.000.000,00 динара.

       На основу предлога Комисије, Покрајински секретар доноси наведену одлуку о додели средстава.

        Јединице локалне самоуправе којима су средства одобрена, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, закључују уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

       Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера објављује се на сајту www.region.vojvodina.gov.rs.

Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлуку можете преузети ОВДЕ