РРА-2023

Решење о додели бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама на територији АП Војводине

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и чланова 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне…

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине

На основу чланова 16., 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/2021) и чланова 11, 21 и 23 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету…