„Жене у фокусу” – Татјана Визи

Дан родне равноправности, који се у Републици Србији, у сарадњи с мрежом „Живот без насиља”, обележава 11. јуна, ове године обележиће се темом „Жене у фокусу” будући да родна равноправност – као једна од основних вредности демократске државе – предстваља предуслов за напредак целокупног друштва.

Сходно томе, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, поводом обележавања овог важног датума, у фокус издваја колегиницу Татјану Визи – запослену у кабинету ресорног секретара.

Татјана Визи је виши референт за метеријално-финансијске послове у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу током последњих седамнаест година – остварује контакте унутар уже унутрашње јединице, а повремено и с другим ужим унутрашњим јединицама у органу, уколико је потребно да се прикупе или размене информације. Такође, она обавља техничке и друге административне и канцеларијске послове, као и бројне друге задатке по налогу покрајинског секретара, подсекретара и начелника одељења.

Издвајајући Татјану Визи, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу овога пута жели да скрене пажњу на снажне жене из сенке, које годинама свој посао обављају ревносно, педантно и професионално, чинећи један од важних стубова колектива.

Татјана је супруга и мајка, вредан члан друштва и у протеклих годину дана пружала је свој максимум, те амортизујући све изазовне ситуације, увек је била подршка сваком појединцу у колективу. Верујемо да су ове особине резултат дугогодишњег неговања радне етике те велике дисциплине, доследности и одговорности, али пре свега љубави према свом позиву.

Овом прилком, желимо да захвалимо колегиници Татјани Визи на њеном доприносу колективу и искрено се надамо да ће својим ентузијазмом, преданим радом и доследношћу наставити да инспирише друге појединце.