У Темишвару одржана седница Скупштине Еврорегионалне сарадње ДКМТ

Помоћник секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локлану самоуправу Небојша Дракулић у својству националног координатора ДКМТ-а за Србију, присуствовао је данас другој годишњој седници Скупштине Еврорегионалне сарадње Дунав-Тиса-Криш-Мориш.

Еврорегија ДКМТ основана је 21. новембра 1997. године у Сегедину. Циљ сарадње је, према намерама оснивача, био да се развије и прошири сарадња између локалних самоуправа из пограничних подручја Мађарске, Србије и Румуније, на плану привреде, образовања, културе, науке и спорта, те да подржи укључење региона у процесе европске интеграције.

Чланице Еврорегије ДКМТ тренутно су жупаније Арад, Тимиш и Караш Северин из Румуније, Чонград и Бач Кишкун из Мађарске и АП Војводина из Србије.

На данашњој седници којом је председавао председник Савета Жупаније Тимиш, Калин Добра, осим  редовних тачака дневног реда , презентовани су концепти пројеката „Темишвар 2021- Евроспка престоница културе „ као и  „Нови Сад 2021 – Евроспка престоница културе „ коју су изложили представници Фондације „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“. Такође, важна тема била је презентација пројекта „Hungarian-Serbian Strategy of Cultural and Tourism Development in the cross-border region“ која је реализована у оквиру пројекта „Разнобојна сарадња“.

У оквиру извештаја у вези са пројектним активностима Еврорегионалне развојне агенције ДКМТ, презентован је пројекат „Разнобојна сарадња“, чији је циљ да унапреди културни туризам на прекограничном подручју. Ово представља израду културне стратегије која обухвата гранично подручје Мађарске и Србије, креирање веб-странице ради објављивања информација и вести на мађарском и српском језику, отварање српског културног центра у Морахалому чији су радови у завршној фази и мађарског културног центра на Палићу где је недавно постављен камен темељац.

Такође приоритет пројекта је и укључивање града Новог Сада (будуће престонице културе Европе) и његове околине у културни и туристички живот мађарско-српског пограничног подручја.

Дракулић је оценио да реализација пројеката у областима које остварајумо у оквиру ДКМТ-а иду узлазном путањом, као и да фокус треба усмерити на пројекте везане за убрзани економски развој. Он је додао, да поред наступа према европским фондовима Еврорегион има кредибилитет и знања да ефикасно подстиче и повезивање наших компанија и допринесе њиховој много интензивнијој сарадњи.
 
Дискутовано је и о споровођењу важног пројекта планирања железничке пруге Сегедин–Суботица–Бачаламаш–Баја, започетог пре више година захваљујући финансијским средствима прекограничног програма сарадње IPA Мађарска–Србија. Циљ ове сарадње је завршавање неопходне пројектне документације за развој железничке пруге за деоницу Суботица–Чикерија–Бачалмаш–Баја и измена локалних урбанистичких планова појединих насеља на траси поменуте пруге. Као пројектни партнери, учествују Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Непрофитно јавно друштво ДОО Еврорегионалне агенције за развој –ДКМТ.

Седници су присуствовали председници жупанија чланица, конзули, представници придружених градова, универзитеи и привредне коморе.