Субвенције од 100 милиона динара за набавку опреме у 16 војвођанских компанија

Покрајински секретар за регионалани развој међурегионалну сардњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, уручио је данас уговоре у вредности од 100 милиона динара, представницима 16 приватних компанија који су права на средства остварили по основу Конкурса за за куповину  опреме у малим и средњим привредним друштавима на  територији АП Војводине.

Право на бесповратна новчана средства оствариле су компаније чије су делатности процењене од значаја за развој АП Војводине а како је ресорни секретар Бјелић истакао, служиће за почетак, повећање или унапређење процеса производње у овим компанијма.

„Данас смо у сарадњи са Развојном агенцијом Војводине, конкурентне и здраве компаније које су испуниле конкурсне услове подстакли  финансијским средствима која ће помоћи њиховом даљем развоју а тиме и јачању привреде у целини, што предстваља примарни циљ Покрајинске владе“, изјавио је Бјелић и  појаснио да ће корисници тим новцем, у износима од два до десет милиона динара, моћи да покрију и до 50 одсто набавке опреме.

Он је истакао да се доделом данашњих субвенција завршава други циклус у овиру конкурсне мере за подстицај свеукупног  развоја  који се спроводи кроз Буџетски фонд за спровођење мера развојне политике Војводине и најавио нови циклус конкурсних мера за отварање нових радних места који ће бити расписан у септембру.

Субвенције за бесповратно финансирање куповине опреме привредних друштава повезаних с реализацијом инвестиција предвиђају куповину искључиво нове опреме, чија набавна вредност не може бити нижа од четири милиона динара.