Програм развоја АП Војводине 2014.-2020.

 

Скупштина АП Војводине је на седници одржаној 04. априла 2014. године, прихватила Програм развоја АП Војводине 2014 – 2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета из тог Програма. Ради се о документу који представља основ за спровођење регионалне политике АП Војводине, а који је израдио Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.