Софић и Симурдић са представницима општина АП Војводине

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић и директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине Александар Симурдић састали су се данас у Новом Саду са представницима општина Алибунар, Сечањ, Опово и Ковачица са којима су разговарали о могућностима и плану развоја локалних самоупрaва за предстојећи период.

Софић и Симурдић су се сагласили да, с обзиром на то, да је у току дефинисање новог вишегодишњег финансијског оквира, сада прави моменат за мапирање приоритета, стања и потенцијала у свих 45 локалних самоуправа, како би се у наредном периоду што ефикасније искористила сва средства која су на располагању а тичу се екстерних извора финансирања.

У фокусу ће, како је током састанка наглашено, бити области заштите животне средине, здравства, затим привреда са акцентом на аграрни сектор и производњу хране, култура те наука и образовање.

Планирано мапирање ресурса и потенцијала општина, биће спроведено уз формирање секторских група задужених за прецизно формулисање приоритета у складу са карактеристикама и областима деловања општина.

Тимови од дванаест чланова биће физички присутни у општинaма како би добили јасне увиде о могућностима и потребама појединачних локалних самоуправа а паралелно са тим радиће се на јачању капацитета људских ресурса.

На састанку је закључено да је, осим дефинисања потреба, могућности и потенцијала од изузетног значаја и јасна комуникација између локалних самоуправа и покрајинских институција ради што ефикасније реализације пројеката.

Ресорни секретар Софић том приликом је апеловао на правовремено припремање и аплицирање представника општина на Конкурсима за израду пројектно-техничке докумнетације и суфинансирање планова развоја, јер они представљају одскочну даску и припрему за даље деловање локалних самоуправа у повлачењу средстава из европских фондова.

Састанку је присуствовала и помоћница покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локaлну самоуправу Видосава Ендерић.