Секретаријат партнер на пројекту „Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта“

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, учествује са Училиштем „Студиум“ из Вуковара, као партнер на пројекту „Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта“ (Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs/COMMON), док је водећи партнер на пројекту ВУРА – Развојна агенција Вуковар д.о.о.

Пројекат „COMMON“ је суфинансиран у оквиру „ИНТЕРРЕГ“ ИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020, a вредност пројекта је 603.660,93 евра, од чега је Европска унија донирала 513.111,78 евра. Пројекат који је почео 1. маја 2019. године, трајаће до 30. априла 2021. године.

Циљ пројекта је јачање конкурентност и допринос развоју пословног окружења у програмској области, јер у Србији, као и у Хрватској, постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона. Велики број незапослених доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају.

Да би се ови проблеми решили, потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група пројекта су трајно незапослена лица, као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне услове.

Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина кроз заједнички развој програма обуке, методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања које тражи локално тржиште рада.

Резултат пројекта је прекогранична мрежа између заинтересованих страна како би се смањили идентификовани недостаци у вештинама на тржишту рада.