Представљена веб-страницa и мобилна апликација www.visithusrb.com за подршку пројекту „Colorfull Cooperation“

Данас је у Скупштини АП Војводине одржана конфернција поводом представљања веб странице и мобилне апилкације имплементиране у циљу подршке  пројекту „Разнобојна сарадња“ у оквиру Interreg- IPA програма прекогарничне сарадње Мађарска-Србија.

Веб-страница и мобилна апликација прилагођена је  мађарско-српском пограничном подручју, на којој се на српском и мађарском језику објављују информације о програмима Разнобојне сарадње, као и вести о осталим догађајима и занимљивостима из пограничне регије.
 
Помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сардњу и локалну самоуправу Небојша Дракулић  изнео је податак  да чак 185 милиона грађана ЕУ, или 37% становништва живи у пограничним подручјима.

„Ова подручја често су маргинализована а границе подсећају на историјске ожиљке. Пројекти прекограничне сарадње имају за циљ да се постојећи проблеми решавају заједнички те да се потенцијали ових подручја у потпуности искористе“, подвукао је Дракулић.

Он је подсетио да је пројекат  „Colorfull Cooperation“ усмерен на културно повезивање два народа и учвршћивање културних веза преко Мађарског клутурног центра који ће бити изграђен на Палићу и Српског културног центра у Морахалому, нагласивши да ће путем веб странице и мобилне апликације бити олакшан проток информација и подизање свести грађана  о култури како са једне, тако и са друге стране границе.

Естер Чокаши, директорка Еврорегионалне агенције за развој Дунав-Криш-Мориш-Тиса изјавила је да иако  су свеукупни односи Мађарске и Србије на високом нивоу, увек постоји простор да се културна сарадња унапреди и институционалзује. Чокаши је истакла и да ће титула Нови Сад -Европска престоница културе 2021 допринети  бољој свеобухватној сарадњи у овој области те позвала присутне да посете сајт www.visithusrb.com

Пројекат „Colorfull Cooperation“ један је од пет пројеката прекогарничне сарадње Србија-Мађарска вредан 3.738.247,00 евра. Циљеви пројекта су унапређивање културног туризма у овом пограничном подручју, што ће допринети очувању добросуседских односа, квалитетнијем животу грађана и неговања заједничке традиције.

Како је истакнуто, Веб старница и мобилна аппикација посвећана је становништву и туристима пограничног подручја Мађарске и Србије, који би желели да се упознају с културним животом становништва на другој страни границе, да учествују на мађарским и српским културним манифестацијама, односно који желе да се обавештавају о вестима и догађајима овог пограничног подручја, те поседујући такве информације желе да своје слободно време проведу корисно.