Почеле јавне консултације за дефинисање циљева и мера Плана развоја Војводине

Након скоро две године рада на нацрту Плана развоја АП Војводине, развојни циљеви и мере дефинисани у овом документу доступни су јавности у сврху изјашњавања о предложеном тексту. Период јавних консултација трајаће до 1. новембра 2022. године, а текст предлога циљева и мера Нацрта Плана развоја АП Војводине у ту сврху је постављен на интернет страници www.planrazvojaapv.rs и на платформи е-Консултације.

“План развоја је најважнији развојни документ Покрајине, на основу ког се дефинишу правци деловања и усмеравају ресурси покрајинске политике. На тај начин се, између осталог, доприноси бољем животном стандарду, образовним и пословним могућностима, заштити животне средине и осталим циљевима одрживог развоја Војводине и директно утиче на квалитет живота свих грађана и грађанки Покрајине. Зато ми је веома драго што је у свим фазама израде Нацрта Плана развоја Војводине учествовао велики број институција, организација и појединаца, тј. грађана и грађанки”, каже Александар Софић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и додаје: “Позивамо све заинтересоване да и током ових јавних консултација дају своје сугестије, мишљења и предлоге на предложене циљеве и мере Плана развоја АП Војводине и тиме допринесу потенцијалима и резултатима његове примене. То нам је посебно важно јер ће се након јавних консултација о развојним циљевима и мерама и јавне расправе о целом документу која ће уследити након тога, о Плану развоја АП Војводине изјашњавати Скупштина АП Војводине, а усвајањем у Скупштини овај документ постаје пуноважан и обавезујући.”

План развоја АП Војводинeа обухвата визију, циљеве и мере развоја Покрајине у наредној декади, као и анализу постојећег стања. Визија развоја АП Војводине, коју је у априлу ове године усвојило Координационо тело за израду Плана развоја АП Војводине, гласи: “Војводина је место високог животног стандарда које пружа једнаке услове за достојанствен живот и рад свим грађанкама и грађанима, негујући мултикултуралност. Подстиче остваривање пуног потенцијала становништва развојем квалитетног и доступног образовања и здравствених услуга. Војводина је добро просторно и дигитално повезана, промовише одрживи економски развој и коришћење ресурса, водећи рачуна о здравој и отпорној животној средини.”

“Визија развоја АП Војводине је била полазна тачка за дефинисање циљева и мера који су сада предмет јавних консултација. Циљеви и мере Нацрта Плана развоја АП Војводине груписани су у четити области: Интеркултурална Војводина по мери грађана, Војводина- место високог животног стандарда, Дигитална и просторно повезана Војводина и Зелена Војводина отпорна на климатске промене. У оквиру ових области дефинисано је укупно 12 циљева, а сваки циљ прати низ мера које је потребно предузети да би се циљ испунио,” каже Маја Сокић из Развојне агенција Војводине, која спроводи процес израде Нацрта Плана развоја Војводине.

Процес израде Плана развоја АП Војводине спроводи се уз подршку пројеката Немачко-српске развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања ЕУ“ и „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“, које спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ). Оба пројекта финансира Савезно министарство за привредну сарадњу и развој Савезне Републике Немачке, док се други пројекат спроводи уз кофинансирање Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC). У свим аспектима израде Плана развоја АП Војводине интегрисани су циљеви Агенде за одрживи развој до 2030, који представљају одрживи приступ развоју друштва заснован на начелу “Нико не сме бити изостављен”.

Позивамо још једном грађане и грађанке да се на интернет страници Плана развоја и порталу еКонсултације упознају са предлозима циљева и мера и да дају свој конструктивни допринос њиховој релевантности и одрживости.