Огњен Бјелић новоизабрани покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. Скупштина Аутономне покрајине Војводине, донела је и Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама покрајинске Скупштинске одлуке о Покрајинској управи. На основу те Одлуке досадашњи Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу мења назив у Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На место покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић. Рођен је 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управлјањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.