Одржана завршна Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Данас је у Скупштини АП Војводине одржана Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Ово је трећa расправа под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе“ у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе, на којој су представници власти, цивилног и јавног сектора и стручна јавност изнели своје предлоге, примедбе и сугестије.

Заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Радивој Парошки казао је да је данашња расправа још један у низу корака у правцу реформе јавне управе у Републици Србији, а у оквиру ње, посебно, реформе јавнослужбеничког система и система управљања људским ресурсима. Како је Парошки истакао, то говори не само о системском приступу овој реформи, већ и о доследном испуњавању обавеза које смо преузели у процесу приступања Европској унији.

„Усвајање система понашајних и функционалних компетенција у управљању људским ресурсима, а пре свега у фази запошљавања и попуне радних места, без сумње ће допринети квалитетнијем раду јавне управе, а без обука и усавршавања базираног на потребама, нема одрживог квалитета у њеном раду“, поручио је Парошки, нагласивши да би управо због тога ова јавна расправа требало да нагласи значај компетенција у јавној управи, јер без тог система неће бити могуће испратити савремене трендове у јавном управљању нити остварити резултате који су мерљиви и упоредиви са развијеним државама Европске уније.

Министар државне управе и локалне самоуправе Александар Мартиновић истакао је да je суштина расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе успостављање истоветног правног режима за локалне и покрајинске службенике са оним који је већ важећи за државне службенике, као и да се у што већој мери појачају компетенције локалних и покрајинских службеника.

„Желимо да запослени на нивоу аутономних покрајина и локалних самоуправа као и државни службеници буду кадрирани на основу неопходног знања, компетенција и одговарајућих вештина, тако да на најбољи начин могу да пруже услуге грађанима и привреди“, поручио је Мартиновић и навео да је неоходно све ове елементе ставити у правне и законске оквире како бисмо имали уједначену и ефикасну управу од локалног до државног нивоа.

Представљајући Нацрт закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, помоћница министра за државну управу и локалну самоуправу Ивана Савићевић нагласила је да је ово друга фаза процеса измена и допуна Закона, која се претежно односи на компетенције у поступку селекције приликом запошљавања.

„Ово подразумева бројна знања која ће морати да усвоје пре свега запослени у кадровским јединицама, али и руководиоци, и зато је предлог да ове измене и допуне почињу да се примењују од 1. јануара наредне године, како би било довољно времена да се запослени и руководиоци припреме за примену оквира компетенција у поступку запошљавања“, поручила је Савићевићева.

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић истакао је, у свом обраћању присутнима, важност заједништва и синергије Владе Србије и Покрајинске владе у доношењу овог нацрта закона.

„Ово је доказ да у свим временима власт мора да размишља пре свега о грађанима, онима који први осете добробити сваког закона и који су централни критеријум квалитета нашег рада, а принцип компетенција јавних службеника треба да буде доминантан. Важна су стручна знања, стручна умешност и стручна емоционалност запослених у управи, где грађани пре свега препознају квалитет њихових услуга, компетенције и професионалност и то су критеријуми на којима рад државне, покрајинске и локалне управе треба да буде заснован“, рекао је Милошевић.

Током представљања припреме нацрта, најављена је и наредна фаза у имплементацији компетенција која је планирана за идућу годину, а односи се на увођење система компетенција у поступку вредновања радне успешности. То ће се, како је речено, односити на препознавање радне успешности и валоризацију кроз платне разреде, како би се систем вредновања радне успешности запослених у локалним самоуправама и институцијама на покрајинском нивоу препознао на нивоу примања запослених.

Данашња дискусија уједно је и завршетак периода јавне расправе који је трајао од 5. до 24. априла, а након тога Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће све сугестије учесника и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће објавити на свом сајту и порталу е-управе.