Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године

На основу одлуке Покрајинске владе од 7. децембра 2022. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, цивилног сектора као и друга заинтересована лица, да се упознају са предлогом Нацрта Плана развоја АП Војводине за период 2023-2030. године и дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. година се спроводи се у периоду од 9.12.2022. до 25.01.2023. године.

 У том периоду биће спроведене јавне презентације Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године у следећим градовима:

  • 15.12.2022. године у Новом Саду од 10 до 14 часова (Владике Платона бб, сала Скупштине АПВ)
  • 21.12.2022. године у Сомбору од 11 до 14 часова (Трг цара Уроша 1)
  • 18.01.2023. године у Сремској Митровици од 11 до 14 часова (Светог Димитрија 13)
  • 25.01.2023. године у Зрењанину од 11 до 14 часова (Трг Слободе 10).

Сви заинтересовани могу да присуствују јавним презентацијама Плана развоја доласком на наведену адресу. Пријаве за учешће могуће је урадити путем имејл адресе region@vojvodina.gov.rs

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати и путем обрасца који се налази на интернет страницама www.region.vojvodina.gov.rs,  www.planrazvojaapv.rs и www.ekonsultacije.com.

Такође, коментаре је могуће доставити Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на адресу Михајла Пупина 16, Нови Сад, или електронским путем на имејл адресу: region@vojvodina.gov.rs искључиво на приложеном обрасцу.

По окончању јавне расправе, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Развојна агенција Војводине анализираће пристигле примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Друштвени развој

Економски развој

Инфраструктура

Заштита животне средине