Завршена Јавна расправа – Програм развоја АПВ представљен јавности широм Војводине

13.фебруар 2014.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је током јануара 2014. године одржао низ јавних расправа о Програму развоја АП Војводине 2014-2020 са Акционим планом за спровођење приоритета програма развоја АП Војводине, у већим градовима Покрајине, који су седишта војвођанских управних округа. Текст Нацрта Програма развоја АП Војводине је представљен јавности у Сомбору, Суботици, Панчеву, Сремској Митровици, Кикинди, Зрењанину и Новом Саду, па су се путем јавних расправа представници дипломатског кора, цивилног сектора, невладиних организација, синдиката, послодаваца, агенција, институција и установа, привредници, покрајински функционери и сви заинтересовани грађани упознали са овим, за ресорни секретаријат, пионирским подухватом, с обзиром да је Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу први пут био носилац израде једног таквог документа.

За Програм развоја Војводине којим се уређује област регионалног развоја и дефинишу приоритети АП Војводине у наредних седам година, предвиђено је инвестирање од 900 милиона евра, а тиме ће се унапредити социо-економско питање у целој Покрајини и прилагодити домаћи прописи и систем стандардима Европске уније. У издради пројекта су учествовали сви секретаријати Владе Војводине, који су из својих области дефинисали приоритете који су се нашли у документу, а помоћ су пружиле и друге стручне установе и институције, које су својим сугестијама и предлозима допринеле да Нацрт Програма развоја Војводине буде комплетан. Помоћ у изради документа је пружила је и Агенција за регионални развој Војводине која је израдила и статистичку анализу индикатора у свим окрузима Војводине, а директорка Агенције Валентина Иванић на јавним расправама је представила Нацрт Програма развоја и рекла да регионална политика има за циљ да изједначи и уклони све неједнакости у регионалном развоју, а четири приоритета и 24 мере које је предложила Влада Војводине за реализацију тих приоритетних области ће помоћи у том погледу. Она је у излагању упоредила податке свих округа у Војводини који су добијени анализом и посебно истакла слабости сваког округа у датим областима које су биле у фокусу истраживања и предлоге како их превазићи.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски је истакавши значај овог документа, рекао да он треба да нам омогући да преведемо на језик наших суседа, који су већ у Европској унији, оно што желимо да урадимо у периоду 2014-2020. године. У том временском раздобљу је постављен и финансијски оквир Европске уније, а у Нацрту је акценат стављен на четири приоритета која су важна за свакога ко живи у Војводини. На првом месту су људски ресурси, развијање инфраструктуре и стварање услова за пристојан живот и рад, одржив економски раст и развој и јачање институција које ће да носе тај пројекат. Потребно је наћи начин како би своје пројекте уклопили у оно што је визија ширег друштва, чији део желимо да будемо, а из тих разлога су изабране ове четири компоненте.

Овај документ је значајан и у области прекограничне сарадње, јер са суседним земљама можемо да програмирамо прекограничну сарадњу у складу са интересима Војводине и одређујемо шта су приоритети у сарадњи са Мађарском, Румунијом, Хрватском и Босном и Херцеговином.
Након завршене јавне расправе закључено је да су локалне самоуправе позитивно оцениле овај документ, јер ни из позиционих ни опозиционих странака није било негативних коментара, а како је назначено све локалне самоуправе у Војводини морају до 1. јануара 2015. године да имају стратегију развоја за период 2014-2020. године, јер с обзиром да се од следеће године уводи пројектно буџетирање на нивоу целе државе, кроз Програм развоја ће се градити систем, а то значи да се морају дефинисати циљеви.

У дискусијама о тексту Нацрта Програма развоја Војводине представници институција и секретаријата, као и удружења, агенција, фондова, синдиката, уније послодаваца, привредника и институција културе су дали своје примедбе и сугестије за побољшање самог документа, а допуне су се углавном односиле на област културе, образовања, екологије и заштите животне средине.

До 15. фебруара, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Агенција за регионални развој АП Војводине ће анализирати и усагласити ставове о пристиглим предлозима и сугестијама учесника у јавној расправи, које ће затим инкорпорирати у финални извештај, а сви заинтересовани грађани су позвани да путем образаца на сајту секретаријата дају предлоге за његово унапређење, после чега ће текст Нацрта Програма ући у скупштинску процедуру.

Преузмите документа:

  1. Нацрт програма развоја
  2. Акциони план
  3. Програм одржавања јавне расправе
  4. Образац за слање коментара на Програм развоја
  5. Образац за слање коментара на Акциони план