Финансијски план  
Финансијски план за 2024
Прве измене и допуне финансијског плана за 2023. годину

Финансијски план за 2023

Програмска структура буџета 2023

Финансијски план за 2022. годину-ребаланс

Финансијски план 2022 – 7 измене

Финансијски план 2022 – 6 измене

Финансијски план 2022 – 5 измене

Финансијски план 2022 – 4 измене

Финансијски план 2022 – 3 измене

Финансијски план 2022 – 2 измене

Финансијски план 2022 – 1 измене

Финансијски план за 2022. годину

Финансијски план за 2021. годину-ребаланс

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план за 2020. годину-ребаланс 11.05.2020

Финансијски план за 2020. годину

Табела расхода и издатака за 2019. годину

Финансијски план за 2019. годину

Подаци о државној помоћи 2018. године

Табела расхода и издатака за 2018. годину – ребаланс

Финансијски план за 2018. годину – ребаланс 25.06.2018

Табела расхода и издатака за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

Подаци о државној помоћи за 2017. годину

Финансијски план 2017. – ребаланс   30.06.2017.

Програмска структура – ребаланс 2017. годину

Програмска структура – извод – ребаланс 2017. годину

Табела расхода и издатака – ребаланс 2017. годину

Финансијски план за 2017. годину

Програмска структура за 2017. годину

Програмска структура-извод за 2017. годину

Табела расхода и издатака за 2017. годину

Измена и допуна финансијског плана за 2016. годину

Финансијски план за 2016. годину

Измена и допуна финансијског плана за 2015. годину

Финансијски план за 2015. годину

Измена и допуна финансијског плана за 2014. годину

Финансијски план за 2014. годину

 

Подаци о приходима и расходима  
Преглед извршених расхода по економским клaсификацијама у периоду од 01.02.-29.02.2016

Преглед извршених расхода по економским клaсификацијама у периоду од 01.01.-31.01.2016.

Преглед прихода и расхода за период 01.01.-31.12.2015. године

Преглед извршених расхода по економским класификацијама у периоду од 01.01.-31.12.2015.

Преглед прихода и расхода за 2013. и 2014. годину

 

Извештај о реализацији финансијског плана  

Извештај о реализацији финансијског плана за 2015. годину

Извештај о извршењу по програмској структури буџета за 2015. годину

Извештај о реализацији финансијског плана за 2014. годину

Извештај о реализацији финансијског плана за 2013. годину