Саопштење поводом 25. новембра Међународног дана борбе против насиља над женама

У оквиру глобалне кампање коју у Аутономној покрајини Војводини предводи Покрајински омбудсман под називом: „16 дана активизма против насиља над женама“, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоправу саопштава јавности и грађанима АП Војводине да је 25. новембар Међународни дан борбе против насиља над женама и прилика да се још једном укаже на проблем насиља према женама и на важност заједничких настојања у стварању друштвеног и институционалног окружења које не толерише такво насиље. Уједињене Нације прогласиле су 1999. године Резолуцијом 54/134, 25. новембар као Међународни дан борбе против насиља над женама, како би подигле свест о чињеници да су жене широм света жртве сексуалног, психичког, физичког, породичног насиља, злостављања и многих других видова насиља. Овај дан уједно представља и почетак глобалне кампање „16 дана активизма против насиља над женама“, коју обележава преко 1.700 организација широм света, а која траје до 10. децембра, Међународног дана људских права. У претходном периоду у Републици Србији значајно је унапређен законадовни и стратешки оквир у области превенције и заштите од насиља у породици и насиља према женама. Ипак, насиље према женама остаје, на жалост, и даље присутно и распрострањено. Због тога је потребно улагати додатне напоре како би систем заштите и превенције био још успешнији. Поред подразумеване ефикасне и благовремене координације и сарадње свих надлежних институција, за превенцију и заустављање насиља кључно је веровати жртвама, оснажити их и трансформисати штетне друштвене норме којима се на било који начин нормализује насиље. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу члан је мреже „Живот без насиља“ и активно учествује у раду покрајинског Координационог тима чијим радом од оснивања координише Покрајински омбудсман. Задатак Координационог тима је да спроводи образовне активности и кампање за подизање нивоа свести најшире јавности о насиљу према женама, односно, насиљу у породици и родно заснованом насиљу. Одговорност да зауставимо и спречимо насиље имамо сви, јер отпор насиљу не може да буде сведен на појединачан напор, већ плод колективног настојања и обједињеног међусекторског приступа. Зато на данашњи дан шаљемо заједничку поруку да се насиље над женама и насиље у породици не може и не сме толерисати, и да је потребно да сви заједнички и истовремено радимо на остваривању истог циља – изградњи друштва у коме ће свако насиље бити санкционисано, насилници стигматизовани, а жртве ефикасно заштићене.