На основу члана 32. и 34. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 30/18), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу објављује

ПОЗИВ НА ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ НА НАЦРТ ПРЕГЛЕДА И АНАЛИЗЕ СТАЊА КАО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-2030. ГОДИНА

Трајање јавних консултација: 25. октобар – 8. новембар 2021. године

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позива представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, представнике економско-социјалних партнера, као и представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране на онлајн консултације у вези са нацртом Прегледа и анализе стања као полазне основе за израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година.

Јавне консултације се покрећу у циљу прикупљања недостајућих података и провере реалног стања у односу на показатеље који су били предмет анализе и провере претпоставки о затеченом стању. За сваку анализирану област постављен је посебан документ и посебан образац.

Предлоге, сугестије и коментаре, за једну или више области, учесници у процесу консултација достављају ИСКЉУЧИВО НА ОБРАСЦУ који се налази на интернет страници https://www.planrazvojaapv.rs/ у сегменту ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ/Анализа стања, у периоду од 25. октобра до 8. новембра 2021. године.

Сва додатна питања можете упутити путем електронске адресе: info@planrazvojaapv.rs
Укључите се, информишите се, нека ваше знање и искуство помогну у изради што ефикаснијег и свеобухватнијег Плана развоја АП Војводине.

 

 

Објављен позив за јавне консултације у оквиру пројекта израде Нацрта Плана развоја АП Војводине

Датум: 25. 10. 2021. године

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу упутио је позив представницима државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представницима удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачким, струковним и другим организацијама, представницима економско-социјалних партнера, као и представницима привредних субјеката и другим заинтересованим странама на онлајн консултације у вези са нацртом Прегледа и анализе стања као полазне основе за израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година.

Јавне консултације ће се спроводити у периоду од 25. октобра до 8. новембра 2021. године. Јавне консултације се покрећу у циљу прикупљања недостајућих података и провере реалног стања у односу на показатеље који су били предмет анализе и провере претпоставки о затеченом стању.
https://www.planrazvojaapv.rs/

 

 

ПРОДУЖЕН РОК ТРАЈАЊА ПОЗИВА НА ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ НА НАЦРТ ПРЕГЛЕДА И АНАЛИЗЕ СТАЊА КАО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-2030. ГОДИНА

Трајање јавних консултација: 25. октобар – 12. новембар 2021. године

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позива представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, представнике економско-социјалних партнера, као и представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране на онлине консултације у вези са нацртом Прегледа и анализе стања као полазне основе за израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година.

Јавне консултације се покрећу у циљу прикупљања недостајућих података и провере реалног стања у односу на показатеље који су били предмет анализе и провере претпоставки о затеченом стању.

За сваку анализирану област постављен је посебан документ и посебан образац.

Предлоге, сугестије и коментаре, за једну или више области, учесници у процесу консултација достављају најкасније до 12. новембра 2021. године, ИСКЉУЧИВО НА ОБРАСЦУ који се налази на интернет страници https://www.planrazvojaapv.rs/ у сегменту ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ/Анализа стања,

Сва додатна питања можете упутити путем електронске адресе: info@planrazvojaapv.rs

Укључите се, информишите се, нека ваше знање и искуство помогну у изради што ефикаснијег и свеобухватнијег Плана развоја АП Војводине.

 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА
РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ

На основу одлуке Покрајинске владе од 7. децембра 2022. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, цивилног сектора као и друга заинтересована лица, да се упознају са предлогом Нацрта Плана развоја АП Војводине за период 2023-2030. година и дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

 Јавна расправа о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. година се спроводи се у периоду од 9.12.2022. до 25.01.2023. године.

У том периоду биће спроведене јавне презентације Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године у следећим градовима:

  • 15.12.2022. године у Новом Саду од 10 до 14 часова (Владике Платона бб, сала Скупштине АПВ) – Агенда догађаја
  • 21.12.2022. године у Сомбору од 11 до 14 часова (Трг цара Уроша 1)
  • 18.01.2023. године у Сремској Митровици од 11 до 14 часова (Светог Димитрија 13)
  • 25.01.2023. године у Зрењанину од 11 до 14 часова (Трг Слободе 10).

Сви заинтересовани могу да присуствују јавним презентацијама Плана развоја доласком на наведену адресу. Пријаве за учешће могуће је урадити путем имејл адресе region@vojvodina.gov.rs.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати и путем обрасца који се налази на интернет страницама www.region.vojvodina.gov.rs, www.planrazvojaapv.rs и www.ekonsultacije.com.

Такође, коментаре је могуће доставити Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на адресу Михајла Пупина 16, Нови Сад, или електронским путем на имејл адресу: region@vojvodina.gov.rs искључиво на приложеном обрасцу.

По окончању јавне расправе, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Развојна агенција Војводине анализираће пристигле примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Усвојен План развоја АП Војводине од 2023. до 2030. године

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 22. седници, одржаној 19. априла 2023. године, усвојила је План развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године.

Приоритетни циљеви Плана развоја АП Војводине интегрисани су у четири правца: економски, друштвени и инфраструктурни развој, као и заштиту животне средине.

Како је рекао покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић, План развоја представља хијерархијски најважнији стратешки документ развоја до 2030. године.

– Ми смо са израдом Плана развоја Војводине кренули још 2020. године и прво смо радили анализу постојећег стања. Идеја нам је била да покушамо да будемо што транспарентнији и да укључимо што шири аудиторијум свих заинтересованих страна, не само привредних друштава, институција и организација, него и појединаца грађана и грађанки Војводине. Стога нам је партнер у изради овог документа Немачка организација ГИЗ која нам је обезбедила медијске стручњаке, те је на тај начин омогућено да будемо доступни широком аудиторијуму. У самом процесу израде Плана развоја АП Војводине имамо 1.712 директно укључених лица. Мислим да је то импозантан податак који говори о томе да смо успели у нашој намери да укључимо што више људи – рекао је покрајински секретар Александар Софић, и додао да је у изради Плана развоја Војводине учествовало 48 различитих институција, организација и привредних друштава.

Носилац израде овог стратешког документа је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, а процес израде је координисала Развојна агенција Војводине. О наведеном планском документу одржана је свеобухватна јавна расправа у четири града, Новом Саду, Зрењанину, Сомбору и Сремској Митровици.

Циљ доношења покрајинске скупштинске одлуке о Плану развоја је дефинисање ефикасног модела организације и координације развојних политикa АП Војводине и утврђивање оптималних решења за превазилажење затечених развојних проблема, као и унапређење друштвено-економског положаја свих грађана у Војводини. План развоја Војводине  је најважнији свеобухватни плански документ АП Војводине. Дефинише развојне циљеве у свим областима друштвеног живота, као и механизме и одговорности за њихово остваривање.

План развоја АП Војводине усвајањем у Скупштини Војводине постаје пуноважан и обавезујући документ за покрајинску управу и локалну самоуправу.