Развој АП Војводине за период 2022-2030.године

На основу члана 32. и 34. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 30/18), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу објављује

ПОЗИВ НА ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ НА НАЦРТ ПРЕГЛЕДА И АНАЛИЗЕ СТАЊА КАО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-2030. ГОДИНА

Трајање јавних консултација: 25. октобар – 8. новембар 2021. године

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позива представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, представнике економско-социјалних партнера, као и представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране на онлајн консултације у вези са нацртом Прегледа и анализе стања као полазне основе за израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година.

Јавне консултације се покрећу у циљу прикупљања недостајућих података и провере реалног стања у односу на показатеље који су били предмет анализе и провере претпоставки о затеченом стању. За сваку анализирану област постављен је посебан документ и посебан образац.

Предлоге, сугестије и коментаре, за једну или више области, учесници у процесу консултација достављају ИСКЉУЧИВО НА ОБРАСЦУ који се налази на интернет страници https://www.planrazvojaapv.rs/ у сегменту ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ/Анализа стања, у периоду од 25. октобра до 8. новембра 2021. године.

Сва додатна питања можете упутити путем електронске адресе: info@planrazvojaapv.rs
Укључите се, информишите се, нека ваше знање и искуство помогну у изради што ефикаснијег и свеобухватнијег Плана развоја АП Војводине.

 

 

Објављен позив за јавне консултације у оквиру пројекта израде Нацрта Плана развоја АП Војводине

Датум: 25. 10. 2021. године

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу упутио је позив представницима државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представницима удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачким, струковним и другим организацијама, представницима економско-социјалних партнера, као и представницима привредних субјеката и другим заинтересованим странама на онлајн консултације у вези са нацртом Прегледа и анализе стања као полазне основе за израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година.

Јавне консултације ће се спроводити у периоду од 25. октобра до 8. новембра 2021. године. Јавне консултације се покрећу у циљу прикупљања недостајућих података и провере реалног стања у односу на показатеље који су били предмет анализе и провере претпоставки о затеченом стању.
https://www.planrazvojaapv.rs/

 

 

ПРОДУЖЕН РОК ТРАЈАЊА ПОЗИВА НА ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ НА НАЦРТ ПРЕГЛЕДА И АНАЛИЗЕ СТАЊА КАО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-2030. ГОДИНА

Трајање јавних консултација: 25. октобар – 12. новембар 2021. године

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позива представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, представнике економско-социјалних партнера, као и представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране на онлине консултације у вези са нацртом Прегледа и анализе стања као полазне основе за израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година.

Јавне консултације се покрећу у циљу прикупљања недостајућих података и провере реалног стања у односу на показатеље који су били предмет анализе и провере претпоставки о затеченом стању.

За сваку анализирану област постављен је посебан документ и посебан образац.

Предлоге, сугестије и коментаре, за једну или више области, учесници у процесу консултација достављају најкасније до 12. новембра 2021. године, ИСКЉУЧИВО НА ОБРАСЦУ који се налази на интернет страници https://www.planrazvojaapv.rs/ у сегменту ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ/Анализа стања,

Сва додатна питања можете упутити путем електронске адресе: info@planrazvojaapv.rs

Укључите се, информишите се, нека ваше знање и искуство помогну у изради што ефикаснијег и свеобухватнијег Плана развоја АП Војводине.

 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА
РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ

На основу одлуке Покрајинске владе од 7. децембра 2022. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, цивилног сектора као и друга заинтересована лица, да се упознају са предлогом Нацрта Плана развоја АП Војводине за период 2023-2030. година и дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

 Јавна расправа о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. година се спроводи се у периоду од 9.12.2022. до 25.01.2023. године.

У том периоду биће спроведене јавне презентације Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године у следећим градовима:

  • 15.12.2022. године у Новом Саду од 10 до 14 часова (Владике Платона бб, сала Скупштине АПВ) – Агенда догађаја
  • 21.12.2022. године у Сомбору од 11 до 14 часова (Трг цара Уроша 1)
  • 18.01.2023. године у Сремској Митровици од 11 до 14 часова (Светог Димитрија 13)
  • 25.01.2023. године у Зрењанину од 11 до 14 часова (Трг Слободе 10).

Сви заинтересовани могу да присуствују јавним презентацијама Плана развоја доласком на наведену адресу. Пријаве за учешће могуће је урадити путем имејл адресе region@vojvodina.gov.rs.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати и путем обрасца који се налази на интернет страницама www.region.vojvodina.gov.rs, www.planrazvojaapv.rs и www.ekonsultacije.com.

Такође, коментаре је могуће доставити Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на адресу Михајла Пупина 16, Нови Сад, или електронским путем на имејл адресу: region@vojvodina.gov.rs искључиво на приложеном обрасцу.

По окончању јавне расправе, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Развојна агенција Војводине анализираће пристигле примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.