Одржана јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Данас је у Новом Саду, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и у присуству бројних представника општина, градова и покрајинских органа управе, одржана јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Поздрављајући присутне покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић истакaо је да серија јавних расправа о Нацрту измена и допуна Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе има велики значај за положај, односно радно-правни статус свих запослених службеника у јавној управи, посебно службеника на положају и функционера у локалној и покрајинској администрацији.

„Суштину ових јавних расправа чине измене и допуне Закона који има огроман значај за укупан систем и функционисање покрајинске и локалне самоуправе, дакле, не само из угла права и дужности запослених из радног односа, већ, пре свега, у погледу бржег и ефикаснијег реаговања покрајинске и локалне самоуправе на захтеве и потребе грађана и субјеката пословне заједнице,“
подвукао је Софић истакавши да је у процесу изградње управе по мери грађана и привреде, незаобилазан сегмент професионализација службеничког кадра и стално јачање њихових компетенција.

Софић је подсетио да се јавна управа налази у процесу дигитализације и увођења програма е-управе у покрајинске органе и институције, истакавши да увођење програма електронске управе не представља само унутрашњу реорганизацију покрајинске управе већ, пре свега, њену бољу функционалност и већу ефикасност покрајинских органа, управа и служби у процесу рада.

Он је том приликом најавио потписивање Споразума о сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу које се очекује у наредних месец дана.

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Савићевић нагласила је да ће се измене и допуне Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицима локалне самоуправе превасходно односити на унапређено управљање људским ресурсима у оквиру система као што су покрајинска и администрација локалних самоуправа, како би се обезбедила ефикасност целокупног деловања државне управе.