Контакт

Контакт информације

 

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Булевар Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад
Република Србија
Е-меил: region@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs

ПИБ: 105702405
Матични број: 08891559
Шифра делатности: 8411
Рачун извршења буџета број: 840-30640-67

Радно време: 8-16 сати

Огњен Бјелић – покрајински секретар
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Факс: 021 456 060

Горан Иванчевић – заменик покрајинског секретара
goran.ivancevic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4894
Faks: 021 456 060

Небојша Војновић – подсекретар
nebojsa.vojnovic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Факс: +381 (0)21 456 274

Сектор за локалну самоуправу и правна питања

Шандор Егереши, помоћник покрајинског секретара
sandor.egeresi@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4040

Сектор за међурегионалну сарадњу и европске интеграције

Небојша Дракулић, помоћник покрајинског секретара
nebojsa.drakulic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4207

Одељење за опште, материјално-финансијске и заједничке послове
Татјана Визи, виши референт
tatjana.vizi@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Факс: 021 456 060

Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Александар Прекодравац, самостални саветник
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4542, Факс: +381 (0)21 456 274

Овлашћено лице за сарадњу са новинарима и јавним гласилима
Мирјана Батић, саветник
mirjana.batic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4407, Факс: +381 (0)21 456 274

Лице задужено за одржавање интернет презентације
Иван Пинтер, саветник
ivan.pinter@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4897