Усвојен План развоја АП Војводине од 2023. до 2030. године

Скупштина Аутономне покрајине Војводине на 22. седници, одржаној 19. априла 2023. године, усвојила је План развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године.

Приоритетни циљеви Плана развоја АП Војводине интегрисани су у четири правца: економски, друштвени и инфраструктурни развој, као и заштиту животне средине.

Како је рекао покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић, План развоја представља хијерархијски најважнији стратешки документ развоја до 2030. године.

– Ми смо са израдом Плана развоја Војводине кренули још 2020. године и прво смо радили анализу постојећег стања. Идеја нам је била да покушамо да будемо што транспарентнији и да укључимо што шири аудиторијум свих заинтересованих страна, не само привредних друштава, институција и организација, него и појединаца грађана и грађанки Војводине. Стога нам је партнер у изради овог документа Немачка организација ГИЗ која нам је обезбедила медијске стручњаке, те је на тај начин омогућено да будемо доступни широком аудиторијуму. У самом процесу израде Плана развоја АП Војводине имамо 1.712 директно укључених лица. Мислим да је то импозантан податак који говори о томе да смо успели у нашој намери да укључимо што више људи – рекао је покрајински секретар Александар Софић, и додао да је у изради Плана развоја Војводине учествовало 48 различитих институција, организација и привредних друштава.

Носилац израде овог стратешког документа је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, а процес израде је координирала Развојна агенција Војводине. О наведеном планском документу одржана је свеобухватна јавна расправа у четири града, Новом Саду, Зрењанину, Сомбору и Сремској Митровици.

Циљ доношења покрајинске скупштинске одлуке о Плану развоја је дефинисање ефикасног модела организације и координације развојних политикa АП Војводине и утврђивање оптималних решења за превазилажење затечених развојних проблема, као и унапређење друштвено-економског положаја свих грађана у Војводини. План развоја Војводине  је најважнији свеобухватни плански документ АП Војводине који дефинише развојне циљеве у свим областима друштвеног живота, као и механизме и одговорности за њихово остваривање.

План развоја АП Војводине усвајањем у Скупштини Војводине постаје пуноважан и обавезујући документ за покрајинску управу и локалну самоуправу.

Фото:  Скупштина АП Војводине