Успостављена сарадња са холандским регијама и валонским привредницима

У петак 19. јануара 2018. године представници АП Војводине у  Бриселу, Срђан Мачкић и Ђорђе Цицовић,  одржали су  два одвојена састанка, први са директором Представништва холандских регија Роб ван Еијкереном (Rob van Eijkeren), а други са саветником Уније валонских привредника  Патриком Хеинриксом  (Patrick Heinrichs).

Оба састанка су имала за циљ продубљивање даље сарадње АПВ и њених субјеката, посебно што до сада АПВ није сарађивала са холандским регијама, односно са поменутом унијом из Валоније.
 
Као резултат састанака, покрајинским институцијама су достављене релевантне информације о областима у којима постоји могућност сарадње и формализовања односа.
 
Како Представништво холандских регија окупља 12 регија,  договорено  је да  ће се у  наредном периоду  идентификовати  са којим регијама ће АПВ конкретније радити и у којим областима,  са нагласком на  пољопривреду, привреду  и  ИТ сектор.

Са саветником Уније валонских привредника договорено је да ће се у наредном периоду валонски привредници повезати како са Развојном агенцијом Војводине тако  и са Привредном комором Војводине, а наглашено је и да постоји воља валонских привредника да учествују  у пројектима у области заштите животне средине, водопривреде, као и у области управљања отпадом. Поред тога, неке од највећих компанија  из Валоније су такође изразиле интересовање за пословање на територији АПВ.
 
Оба саговорника су овом приликом упозната са привредним потенцијалима Војводине, субвенцијама које Покрајинска влада обезбеђује, како иностраним, тако и домаћим привредницима, те са најважнијим темама којима се бави Канцеларија АПВ у Бриселу. Заједнички задатак у наредном периоду је валоризација ових размењених информација у конкретним пројектима и иницијативама.