Упитници

Упитник о примени Закона о јавним предузећима

Упитник о јавно приватном партнерству

Упитник о организацији и функционисању општинских и градских управа у АП Војводини

Упитник у вези рада јавних правобранилаштва

Упитник о раду општинских/градских већа

Упитник о новоорганизованим облицима у ЈЛС

Aнкетни формулар о оствареној међурегионалној сарадњи