У склопу Interreg IPA програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија прихваћени пројекти вредни 18 милиона евра

На свечаној конференцији одржаној у просторијама Скупштине Аутономне покрајине Војводине, данас су потписани уговори за 9 од укупно 23 пројеката прихваћених у склопу Првог позива за доставу пројектних предлога Interreg IPA програма прекограничне сaрадње Хрватска – Србија. Вредност ових уговорених пројеката износи 7,6 милиoна евра. Од 127 пријављених пројеката Заједнички одбор за праћење је на основу првог позива за финансирање одабрао 24 пројекта укупне вредности преко 18 милиона евра.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Огњен Бјелић, у поздравном обраћању изразио је задовољство што је данашњом конференцијом покренут програм који представља наставак фреквентне и успешне сарадње између две земље.

„Ово је добра прилика да поделимо заједничка искуства и праксу у пројектима који су у функцији унапређења територијалне кохеренције између Србије и Хрватске, чиме ће се у свеукупној сарадњи између наше две државе у динамичном регионалном окружењу додатно потврдити политички став о све бољим и стабилнијим односима. Овај програм је креиран и са циљем да смањимо негативне ефекте постојања државних граница и изградимо нове мостове пријатељства и међусобног поверења, максимално користећи пограничне потенцијале којима располажемо,“ рекао је Бјелић и додао да институције Аутономне покрајине Војводине веома активно учествују у свим расположивим прекограничним програмима.

Одабрани пројекти усмерени су на четири тематска подручја: унапређење квалитете јавних социјалних и здравствених услуга, заштиту животне средине и биолошке различитости те промовисање одрживе енергије и енергетске ефикасности, развој туризма и очување културне и природне баштине те јачање конкурентности и развој пословног окружења.
Пројекти ће финансирати широк спектар активности па ће се, обновити основна школа у Осијеку те реализовати прва фаза реконструкције Средње школе „Милева Марић-Ајнштајн” у Новом Саду, увести сисем за мерење концентрације алергена у ваздуху у реалном времену, обновити и уредити Геронтолошки клубови у склопу Домова за старије у Осијеку, Апатину и Ђакову, изградити соларне електране на објектима винковачког водовода и когенерацијско постројење у Сомбору. Пројекти с циљем развоја туризма резултоваће осмишљавањем заједничке руте за средишњи Дунав, и три заједничка прекогранична туристичка пројекта на подручју гастрономије, рекреације и еко туризма. У склопу пројекта DRIVE Факултет техничких наука у Новом Саду и Факултет електротехнике, рачунарства и информацијских технологија у Осијеку добиће четири лабораторије специјализоване за аутомотивну индустрију.

Територија обухваћена Interreg IPA програмом прекограничне сарадње Хрватска – Србија за финансијско раздобље 2014. – 2020. обухвата подручја четири жупаније североисточне Хрватске, и пет округа северозападне Србије у којима живи око 2,3 милиона становника. За пројекат је извдвојено 40 милиона еура с циљем јачања социјалног, економског и територијалног развоја прекограничног подручја. Прорачун је намењен пројектима који се односе на четири тематска подручја: побољшање квалитете социјалних и здравствених услуга, заштиту животне средине и природе, превенцију ризика и одрживу енергију и енергетску ефикасност, туризам, културу и природну баштину те конкурентност и развој пословног окружења програмског подручја. Програм организују Управљачко тело, Уред за управљање програмима сарадње и регионални развој у Агенцији за регионални развој Републике Хрватске.