У Подгорици и Сарајеву одржане радионице поводом реализације пројекта „SOLICO”

Представнице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, шеф одсека за пројекте, Марија Фењац и саветник у одсеку за пројекте, Слободанка Вићентијевић, присуствовале су радионицама одржаним у Подгорици и Сарајеву, поводом реализације пројекта Европске уније – SOLICO.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу један је од партнера на пројекту Европске уније под називом SOLICO, чији је циљ укључивање и улога јавних органа власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе, као и подстицање међународне солидарности учењем из искуства пандемије изаване вирусом Ковид 19.

Циљеви радионица у Сарајеву и Подгорици били су размена искустава о утицају корона вируса на јавну управу, идентификација и опис примера добре праксе, као и представљање нове улоге цивилног друштва за време пандемије. Поред осталих, скуповима су присуствовали и Јоханес Штајбах, представник аустријске покрајине Штајермарк, која је водећи партнер на пројекту, као и представници партнерских организација из различитих земаља региона.

Радионице у Подгорици биле су посвећене евалуацији резултата у оквиру здравственог система у борби против пандемије изазване вирусом, те пандемије кроз призму заштите људских права и међусекторске сарадње, док је у Сарајеву било речи о солидарности током здравствене кризе, као и након ње.

Присутнима су се обратили бројни стручњаци из јавног и цивилног сектора, а фокус радионица био је усмерен на представљање утицаја и нивоа укључености јавних институција, цивилиног друштва и грађана у време пандемије корона вируса, те размена информација, као и примера одговарајућих решења која могу послужити за будуће сличне ситуације.