У Доњој Аустрији представљени резултати војвођанског председавања Радној Заједници подунавских регија током 2021. године

Делегација Покрајинске владе, коју је предводила Видосава Ендерић, председница Радне групе за председавање Аутономне покрајине Војводине Радној заједници подунавских регија, боравила је у Доњој Аустрији на заседању Извршног одбора Радне заједнице, којој АП Војводина председава током 2021. и 2022. године.

„Актуелни председавајући је током 2021. године организовао и промовисао широм дунавског региона бројне манифестација које су реализоване у Војводини, попут конференције ‘Иницијатива за унапређење сарадње установа културе из регија Подунавског слива’, која је омогућила унапређивање сарадње институција културе и иницирање гостовања и размена уметника из партнерских региона”, истакла је председница Ендерић. Резултат конференције су успостављање сарадње „Лабораторије за дечју уметност” и Музеја Војводине, односно реализација Арт Лаб-а на међународном симпозијуму 2023. године, као и будући планови за сарадњу Музичке школе „Исидор Бајић” и аустријских музичких школа.

У претходном периоду, чланицама Радне заједнице представљене су најважније манифестације из области културе и саобраћаја на територији Војводине, за које су били отворени позиви свим заинтересованим учесницима.
„Бројне манифестације су биле мост између АП Војводине и партнера у дунавском сливу, с циљем да се актуелна и будућа сарадња додатно унапреди. Аутономна покрајина Војводина је за циљ имала да током прве године председавања представи активности члановима радне заједнице и тиме активно утиче на промоцију дунавске сарадње у Европи”, поручила је Ендерићева.

Актуелно председавање АП Војводине Радној заједници, у сарадњи с јавном медијском установом „Радио-телевизија Војводине” иницираће организацију конференције и промоцију пројекта Дунавска медијска мрежа, 24. маја 2022. године, чији је циљ јачање сарадње, разумевање и координација између медијских чинилаца у земљама и регијама подунавског региона, промовисање културолошких, привредних и других вредности региона. Планирано је да се наведени циљеви остварују разменом медијских садржаја на платформи којом управља „Радио-телевизија Војводине”, заједничким продукцијама медијских садржаја, разменом искустава, организацијом семинара, тренинга и стручних скупова, издавањем публикација. Ова иницијатива треба да окупи заинтересоване представнике јавних медијских сервиса подунавских земаља.

Члан радне групе задужен за област културе Станислав Радуловић, посебно је истакао реализоване активности на Међународном сајму књига и изложбу уметности „Арт експо”, који су одржани почетком марта месеца ове године. У оквиру сајамске манифестације, представљено је капитално издање „Енциклопедија Српског народног позоришта”, широј културној и књижевној јавности, на највећој манифестацији овог карактера у Европској престоници културе. „Ова промоцијa у онлајн формату била је доступна заинтересованим партнерима из држава чланица Радне заједнице подунавских регија, те смо на тај начин представили издавачку делатност најстаријег српског театра и у ширем, међународном контексту”, рекао је Радуловић.

Радуловић је најавио отварање Изложбе Музеја Војводине и Музеја Доње Аустрије под називом „Војводина и Доња Аустрија”. Изложба се односи на етнолошке збирке и повезивање елемената националних листа нематеријалног културног наслеђа оба региона, а планирано је да се изложба реализује у Свечаној сали Музеја Војводине, у периоду од 26. октобра до 15. децембра 2022.

Заменик председника Радне групе Небојша Војновић, изложио је инвестиције које се реализују на територији АП Војводине у области водног, железничког и друмског саобраћаја, те упознао саговорнике са значајним инвестиционим програмом који се реализује у Покрајини. Посебно је истакао пројекат брзе пруге Београд – Нови Сад – Суботица – Будимпешта. Пројекат обувата модернизацију и реконструкцију постојеће једноколосечне и дотрајале железничке пруге и изградњу другог колосека за путнички и теретни саобраћај за брзину возова до 200 km/h.

Војновић је детаљно изложио и планове за улагања у лучка подручја на територији покрајине, с циљем унапређивања водног саобраћаја на Дунаву.

Током боравка у Доњој Аустрији, реализован је сусрет и с Мартином Ајхтингером, регионалним министром за рад, градитељство и међународне односе, који је саговорнике детаљно упознао с пројектом „Природна башта”, којим се промовише концепт биолошког узгајања биљака у Аустрији, с циљем промовисања концепта и ван земље.

Представници Сталног секретаријата Радне заједнице посебно су истакли да је председавање АП Војводине оцењено као успешно, те да се очекује да реализација активности до краја 2022. године буде на високом нивоу.

Катка Крејцова, саветница за међународну културу и координаторка радне групе за културу, нагласила је да је 8. међународна конференција о култури била успешна, те да је израђена нова стратегија међународне културне сарадње, с циљем позиционирања Доње Аустрије као прогресивне, иновативне и креативне регије, оснодно да се оснажи културна сарадња путем развоја свести о европском идентитету и културној разноликости.

Кристијан Поп, координатор транспорта, нагласио је значај пројекта „Луке за одржив и еколошко прихватљив мултимодални транспорт”, који је финансиран средствима Европске уније, док су координатори заштите животне средине, Сзезак и Блондо, истакли значај конференције „Договор за европско земљиште”, која је планирана за 27. септембар 2022. године.

Члановима Извршног одбора представили су пројекат „Паметно село будућности”, који предвиђа коришћење обновљивих извора енергије, дигитални модел транспорта у којима се расположива возила деле међу корисницима, као и производња енергије за потрошњу у градовима. Циљ је да Аустрија постане карбон-неутрална до 2040. године.

Током заседања, представљен је Дунавски транснационални програм 2021–2027, те најављено да Аустрија председава Стратегијом Европске уније за дунавски регион 2024. На крају састанка, најављено је да ће се од 23. до 25. јуна 2022. године одржати Европа форум „Вахау”, током којег ће у делу Дунавског салона на тему „Културни идентитети и дигитализација”, говорити Драгана Милошевић, ресорна покрајинска секретарка за културу.