Одражан тематски скуп Пољопривреда – од загађивача до чувара животне средине – услов за интеграције у ЕУ

Помоћник покрајинског секретра за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Дракулић, присуствовао је данас тематском скупу посвећеном заштити животне средине као једном од услова за интеграције у Европску унију.
 
На скупу који је реализован у организацији Привредне коморе Војводине, Задружног савеза Војводине и  акционарског друштва Пољопривредник, било је речи  о усаглашавању националне с европском законском регулативом, по питању еколошког приступа пољопривреди, значају пољопривредног земљишта у заштићеним подручјима, доприносу заштити животне средине кроз мере уређења и очувања плодности земљишта, безбедном уклањању анималног отпада, систему збрињавања амбалажног отпада од средстава за заштиту биља у Србији, те степену загађења.

„ Покрајински секретаријат у својој надлежности до сада је подржао  и реализовао многе пројекте прекограничне сарадње. Неки од њих су транснационалног карактера и тичу се заштите животне средине као што је Заштита станишта реке Саве кроз транснационално управљање инвазивним врстама кроз Дунавски транснационални програм 2014-2020“, подсетио је Дракулић.

Помоћник секретара се посебно осврнуо на  безбедно уклањање анималног отпада и нагласио да је у овом сегменту од великог значаја важно правилно уклањање као и контрола отпада. Он је указао  на то да  на републичком новоу постоје утврђене стратегије и отворио питање њихове ефикасне примене.

Важна тема излагања било је и  питање  правилног одлагања амбалаже од средстава која се користе у пољопривреди.

Говорећи о очувању пољопривредног земљишта са аспекта  животне средине,  Небојша Дракулић је оценио да је пре ефикасног и доброг управљања квалитетом, важно  квалтетно управљати земљиштем, и напоменуо значај мониторинга земљишта који је неопходан како на локалном тако и на националном нивоу.

Скупу су присуствовали, министар заштите животне средине у Влади Србије Горан Триван, председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуровић, председник Задружног савеза Војводине Радислав Јованов, директор Пољопривредника Гордана Радовић, те други стручњаци и представници ресорних министарстава и покрајинских секретаријата.