Помоћник секретара Шандор Егереши на састанку са известиоцима Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор састали су се данас у Покрајинској влади са известиоцима Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе Луцијом Крон (Lucia Kroon) и Сереном Шумахером (Soеren Schumacher). Та делегација борави у Србији ради припреме редовног извештаја о стању локалне и регионалне демократије у државама чланицама Савета Европе, који ће бити поднет Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе.
 
Испред Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу састанку је присуствовао и помоћник секретара Шандор Егереши, где је било речи о питањима која се односе на рад органа територијалне аутономије, сарадњу са државним органима, као и органима локалних самоуправа на територији АП Војводине, у светлу примене Европске повеље о локалној самоуправи, коју је и наша земља ратификовала.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић изразио је задовољство што историја односа наших регионалних и локалних власти са Конгресом локалних и регионалних власти Савета Европе има напредак и изразио уверење да ће он бити забележен и у предстојећем извештају.

Он је упознао делегацију Конгреса локалних и регионалних власти о томе да су обезбеђени трајнији механизми сарадње са националним нивоом власти, кроз одржавање заједничких седница две Владе, као и кроз конституисање заједничких радних тела и група за решавање конкретних секторских питања и за то навео пример коородинисаног рада на обнови школских објеката.

Говорећи о питањима којима се оснажује рад покрајинских органа, Мировић је навео да је на територији АП Војводине почела примена закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим се обезбеђује професионализација и деполитизација службеника на локалном нивоу. Такође, упознао је делегацију да у Републици Србији постоји консензус о потреби доношења закона о финансирању АП Војводине, којим ће се, у односу на њене уставне надлежности, трајно дефинисати предвидив модел финансирања. Као напредак, Мировић је истакао и примену Закона о јавној својини, чијим доношењем су се стекли услови да аутономна покрајина и локалне самоуправе добију власништво над имовином у статусу јавне својине и управљају њоме у свом интересу.

Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор упознао је делегацију Конгреса локалних и регионалних власти са значајем Закона о националним саветима националних мањина који је Република Србија донела 2009. године, истичући да се овај закон у пракси показао као најбоље решење питања односа већине и мањина у сфери очувања њиховог идентитета.

„Примена Закона о националним саветима националних заједница релаксирао је однос већине и мањина. Након седам година његове примене он се може и треба даље надограђивати, али дефинитивно може да послужи као модел и пример осталим земљама у региону, с обзиром на чињеницу да је питање односа већине и мањина свуда присутно“, оценио је председник Пастор. Он је истакао и да је у Скупштини АП Војводине у службеној употреби шест језика и то не само формално и на папиру, него у пракси, те да је заједничко опредељење покрајинске Скупштине и Владе да се то и одржи и још више унапреди.