Решење о додели средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014)  и тачке 11. Конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика, Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

 

Решење
о додели средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика

Одобрава се исплата средстава за суфинансирање реализације пројеката који доприносе ефикасном управљању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, удружењима грађана која су аплицирала на Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика:

 1. УЛУ „Крила Анђела“ – 200.000,00
 2. Центар локалне демократије Суботица – 198.687,00
 3. Европски покрет, Нови Сад – 199.700,00
 4. Центар за транзицију и људска прва Београд – 199.999,99
 5. Владимир Назор Сомбор – 200.000,00
 6. Удружење Кормило Зрењанин – 200.000,00
 7. Сомборска иницијатива – 191.000,00
 8. Друштво за регионалне науке Суботица – 200.000,00
 9. Суботичка асоцијација Келебија – 197.000,00
 10. УГ Дуга Ада – 200.000,00
 11. Центар за стратешке комуникације Инђија – 195.500,00
 12. Удружење финансијских аналитичара Србије, Београд – 200.000,00
 13. Центар за локалну демократију Бач – 199.768,50
 14. Youth fest, Нови Сад – 200.000,00
 15. Дијалог младих Нови Сад – 199.800,00
 16. Бум Бечеј – 199.500,00
 17. Центар за развој заједнице Кумане – 160.600,00
 18. Просперо, Темерин – 195.500,00
 19. Аутентик Војводина, Суботица – 180.000,00
 20. Студенска организација Дебељача – 165.000,00
 21. Ценатар за одрживи развој, Суботица – 200.000,00
 22. Инспирација Зрењанин – 180.000,00
 23. Центар за омладински и друштвени развој, Каћ – 198.400,00
 24. Корак Старе Пазове – 194.987,00
 25. Развојна иницијатива Нови Сад – 200.000,00
 26. Центар за истраживање и студије туризма, Нови Сад – 199.820,00
 27. Кошница, Нови Сад – 200.000,00
 28. Центар за стратешке комуникације Инђија – 195.500,00
 29. Млади за Ковиљ, Ковиљ – 191.600,00
 30. Удружење за мој Баноштор – 192.000,00
 31. Центар за размишљање, Нови Сад – 200.000,00
 32. Федерација омладинских невл.орг. за развој Житиште – 195.943,00

Средства се одобравају у износу од 6.230.305,49 динара.

Образложење

Конкурсом за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика расписаним 06. 11. 2014. године и објављеним у дневном листу „Данас“ и Изменом Конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика објављеним у дневном листу „Данас“ 10.12.2014. године предвиђено је: суфинансирање активног укључивања организација цивилног друштва у процесе јачања одговорности и транспарентности јавне управе, дефинисање стратешких праваца развоја локалних заједница и приближавање идеје и процедура европских интеграција и регионализма.

За ове намене обезбеђена су средства, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2014. годину („Сл.лист АПВ“ бр. 50/2013 и 24/2014 и 42/2014 – ребаланс), функционална класификација 180, економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама у износу од 6.230.605,49 динара.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Решењем од 24.11.2014. године образовао је Комисију за процену пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза давање предлога за одобравање средстава.

Удружења грађана којима су одобрена средства за суфинансирање пројеката, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Преузмите решење