Одржан Први Округли сто на тему „Функционисање савета за међунационалне односе и месне самоуправе у општинама и градовима Војводине“

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са својим надлежностима, одржао је у уторак, 09. маја 2017. године, у Новом Бечеју, први од пет  планираних Округлих столова на тему „Функционисање савета за међунационалне односе и месне самоуправе у општинама и градовима Војводине“, где су у раду испред секретаријата учествовали помоћник покрајинског секретара Шандор Егереши са сарадницама Душанком Зељковић и Владиславом Ранђеловић, испред Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице, подсекретар Жолт Сакалаш, као и представници општине Нови Бечеј, Житишта, Титела, Бечеја и Града Зрењанина.

Представници општина и градова изнели су своја запажања у вези функционисања савета за међунационалне односе и месних заједница, изнели проблеме са којима се свакодневно сусрећу, а који су најчешће организационе природе, као и проблеме недостајућих финансијских  средства.

У свим присутним општинама и градовима су основани савети за међунационалне односе, али је исказана потреба за успостављањем  боље хоризонталне и вертикалне сарадње и међусобног информисања, које би допринело активнијем и квалитетнијем раду овог сталног радног тела на локалу.

И месне заједнице све више постају само формално-правни облик задовољавања непосредних потреба грађана, без суштинских послова и задатака, упркос стварне потребе за функционисањем исте и њене улоге у очувању живота у селима. Основни разлог су законске промене којима су месним заједницама одузете досадашње надлежности обављања одређених комуналних делатности, као и укидање месног самодоприноса чиме су месне заједнице остале без својих прихода.

Приоритет рада Секретаријата је савремена и ефикасна локална самоуправа у Војводини у којој сви грађани задовољавају своје опште и специфичне потребе, уз узајамно разумевање и толеранцију.

У том правцу, а полазећи од лоцираних проблема, Секретаријат је спреман да у заједничком ангажовању са представницима локалних администрација изнађе и предложи начин побољшања организације и рада савета за међунационалне односе, као и месних заједница.