У Темишвару представљен пројекат прекограничне сарадње на ревитализацији Бегеја вредан 14 милона евра

Помоћник  покрајинског секератра за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Дракулић учествовао  је  данас у представљању пројеката „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, на конференцији одржаној у Темишвару.

Овај стратешки пројекат, вредан 13,85 милиона евра, од чега је донација ЕУ 11,77 милиона евра, финансира  се из Interreg – IPA Програма прекограничне сарадње  Србије са Румунијом.

По завршетку пројкета, водоток Бегеја, после више од 60 година ће поново бити плован и  имати реконструисане преводнице у Српском Итебеју и Клеку, пристаниште и сидриште у Зрењанину, као и бициклистичку стазу у дужини од 40 километара од  Зрењанина до границе са Румунијом.

Дракулић је у име Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, као једног од стратишких партнера на овом пројекту  изјавио, да заједнички пројекат Србије и Румуније представља велико достигнуће у односима две пријатељске земље, подстрек за даљу сарадњу развоја,  те важан сегмент политике Покрајинске владе јер су, како је навео, прекогранични пројекти значајан инструмент којим се доприноси остварењу убрзаног привредног развоја АП Војводине, што је приоритетни циљ Покрајинске владе.

„Секретаријат ће са средствима у износу од око 130 хиљада евра која су нам на располагању извршити задатке управљања пројектима, укључити ресурсе пројктног менаџмента ради што боље гаранције о извештавању током периода имплементације, и што је најважније, обезбедићемо правилне услове за спровођење јавних набавки према ПРАГ процедурама“, појаснио је помоћник покрајинског секретара Небојша Дракулић.

На  пројекту ревитализације Бегеја, реке која извире у Румунији а улива се у Тису код Титела,  као паретнери, поред Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, учествују и Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Жупанијски савет румунског Тимиша и Администрација речног басена Банат из Румуније.