„Web сервери у ИКТ систему Покрајинске владе намењени су за хостовање презентација (web сајтова) свих покрајинских органа, секретеријата, дирекција, управа и служби. Они представљају један од најбитнијих ИТ сервиса у ИКТ систему покрајинских органа. Тренутно се на три web сервера хостује тридесетак web презентација покрајинских органа.
За више информација можете контактирати надлежне особе на следећој страници