Потписан уговор о изради средњорочних планова развоја јединица локалне самоуправе 2023–2025.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић и ректор Универзитета „Едуконс” проф. др Александар Андерејвић потписали су данас, у Покрајинској влади, уговор којим се Универзитет „Едуконс” именује као консултантска кућа за израду средњорочних планова развоја локалних самоуправа у периоду од 2023. до 2025. године.

Ресорни секретар том приликом истакао је да средњорочни планови представљају предуслов за формирање и реализацију јасног и ефикасног дугорочног плана развоја локалних самоуправа, обухваћеног Планом развоја АП Војводине 2022–2030. године.

„Анализом досадашњег стања, установили смо да локалне самоуправе немају капацитет да саме изнесу реализацију ових важних докумената, те да је потребно укључити стручну подршку. Верујем да ће ова сарадња умногоме олакшати локалним самоуправама да јасно дефинишу како доћи до постављених дугорочних циљева који се односе на степен развијености и бројна важна питања за свеукупан развој појединачних локалних самоуправа”, закључио је Софић.

Консултантска подршка подразумева услуге израде средњорочног плана јединице локалне самоуправе, уз стручну и техничку подршку стручног тима, на основу важећих докумената јавних политика и средњорочног буџетског оквира, у складу са усвојеним планом развоја јединице локалне самоуправе и применом Уредбе о методологији за израду средњорочних планова. Притом, треба водити рачуна о приоритетним развојним циљевима Владе Републике Србије и Покрајинске владе, као и о расположивим локалним капацитетима и ресурсима.