Потписан Споразум о сарадњи између АП Војводине и Војводства Лубуш

Покрајински секретрар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, присуствовао је данас у Зеленој Гори потписивању споразума о сарадњи између АП Војводине  и пољског Војводства Лубуш, који су потписали потпредседник Покрајинске владе Иван Ђоковић и заменик маршала пољског Војводства Тадеуж Једрзејчак (Tadeuž Jedrzejczak).

Тежиште сарадње биће усмерено на унапређење привредне сарадње и промовисање расположивих инвестиционих локалитета, размену искустава у коришћењу европских структурних и инвестиционих фондова, на повезивање развојних агенција и технолошких паркова, области пољопривреде, туризма и културе.

На састанку је оцењено да  постоји традиција добре сарадње дуга више од два века између српског и пољског народа, о чему говоре и изузетни дипломатски односи Србије и Пољске који су формално успостављени 1919. године.

„Пољска је знатно брже приступила евроинтеграцијама и систему модерне тржишне привреде, стога су нам ваша искуства о веома значајна,“ рекао је Ђоковић, додавши да потписивање споразума потврђује опредељење Републике Србије и АП Војводине да са пријатељским пољским регијама у будућности дели и размењује искуства у области привреде, науке, уметности и културе.

Ђоковић је изразио жељу да са представницима пољског Војводства Лубуш подели знања, превасходно у области пољопривреде, агроиндустрије и винарства, напомињући да су управо ти  ресурси и релевантне институције препознати у Европи и свету. 

„Споразум  је резултат вишемесечног рада. Веома сам задовољан што је Лубушко војводство, као резултат свих тих заједничких активности, стекло још једног партнера у Европи“, рекао је Тадеуж Једрзејчак.
 
Војводство Лубуш, које обележава свој празник од 22. до 24. јуна, једна је од 16 регија на западу Пољске, са нешто више од милион становника.