Трећи округли сто о саветима међунационалних односа и месних самоуправа одржан у Јужном Банату

Трећи по реду округли сто Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на тему „Функционисање савета за међунационалне односе и месне самоуправе у општинама /градовима Војводине“, одржан је у уторак, 23. маја 2017. године у општини Ковачица где је поред помоћника секретара Шандора Егерешија и сарадника, присуствовао и подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Жолт Сакалаш.
 
Помоћник покрајинског секретара Шандор Егереши констатовао је овом приликом да присуство заинтерсованих на овом округлом столу оправдава процену Секретаријата да предложене теме обради у оквиру обављања своје редовне делатности, са циљем да „заједничким радом дођемо до решења и квалитетнијег  задовољавања специфичних потреба грађана Војводине“.

О значају позиционирања савета за међунационалне односе у систему локалне самоуправе, а што предвиђа Акциони план за остваривање права националних мањина, као и значају оживљавања истог у смислу активнијег бављења темама локалног карактера, говорио је подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Жолт Сакалаш.
 
На основу изнетих ставова представника општина Ковачица,Опово, Бела Црква, Пландиште и градова Вршца и Панчева, и указивања на проблеме функционисања савета за међунационалне односе, отворена су питања  неопходности законских измена у правцу проналажења решења за оперативније деловање овог самосталног радног тела.

Како је закључено, и у Јужном банату су донете донете одлуке о образовању савета за међунационалне односе, али се касни са именовањем њихових чланова, због неажурности у поступку предлагања истих.
 
Генерални став свих присутних је да су савети неактивни, али да то не доводи у питање бригу локалних самоуправа о остваривању права националних заједница, те да садашње законско  решење да савет одлуке доноси консензусом својих чланова, онемогућава доношење истих, па је предложено да се сагледа могућност измене наведене одредбе кроз доношење Закона о изменама и допунама закона о локалној самоуправи.

Положај месних заједница у систему локалне самоуправе у постојећим законским оквирима скоро да је неодржив, навели су присутни, а као разлог су навели измене и допуне закона којима је битно измењен њихов положај и то кроз начин финансирања, карактер самодоприноса, положај запослених, могућност обављања комуналних  послова,што је до сада била основна надлежност месних заједница.

Порука и са овог округлог стола је да је реформа месне самоуправе неопходна, као и да је улога месне заједнице од пресудног значаја за очувању живота на селу, а као добро решење предлаже се препознавање исте као уставне категорије и њено уређивање посебним законом.

Ово је тема за размишљање, а сада је заједнички задатак свих присутних да се у постојећим законским  оквирима омогући локалном становништву задовољавање њихових  потреба и интереса, поручили су представници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.