Одржана конференција поводом почетка пројекта реконструкције канала Баја-Бездан

У Скупштини АП Војводине, данас је одржана отварајућа конференција поводом почетка имплементације стратешког пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – БАБЕК”, који суфинансира Европска унија кроз Интеррег – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија.

Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи преко 8,5 милиона евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи скоро 7,5 милиона евра, чине Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија).

Учеснике конференције поздравио је покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, који је истакао да je од пет одобрених пројеката из стратешког позива са Републиком Мађарском у оквиру програма Interreg-IPA, укупне вредности 28 милиона евра, ово пројекат који је највреднији, не само с финансијског аспекта, већ и зато што покрива изузетно важну област унапређења управљања водним подручјима.

„Желим да нагласим да ће реализација овог и других пројеката из стратешког позива за 2014-2020 , дати снажан имплус укупној сарадњи између Србије и Мађарске, а посебно дефинисању стратешких циљева, формулисању заједничких приоритета и реализацији квалитетних прекограничних пројеката,“ поручио је Бјелић.

Шеф операција из Делегације Европске уније у Републици Србији, Стефен Худолин је рекао да је данашња конференција пример добре праксе и показатељ како дух прекограничне сарадње са циљем добросуседских односа може резултирати овако великим пројектом и повлачењем средства из Европске уније у висини од готово 7,5 милиона евра.

Конференцији су присуствовали партнери у склопу пројекта: директор Дирекције за водопривреду Доњег Подунавља,Роберт Телкеш, директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић, директорка Фонда „Европски послови“ Видосава Ендерић и помоћник министра за европске интеграције, Михајло Дашић.

Пројекат Бабек представили су менаџерка пројекта из Дирекције за водопривреду Доњег Подунавља, Силвија Хорњак и координатор пројекта из ЈВП „Воде Војводине“ Стеван Илинчић.

Пројекат има за циљ смањење опасности од поплава на територији АП Војводине и жупаније Бач-Кишкун, обнављењем хидро-система канала Баја-Бездан, као и побољшање неопходних услова за друге пословне активности и унапређење система прекограничног управљања водама и спречавања ризика.

Током имплементације пројекта биће изграђена платформа за уклањање наноса и рампе за бродове на три локалитета у Мађарској, биће извршена реконструкција и рехабилитација преводнице Бездан и уставе Шебесфок, измуљиваће се деоница канала Баја-Безан дужине 5.600 метара у Мађарској и биће обезбеђена посебна опрема неопходна за одржавање у Србији и Мађарској.

Радови у оквиру стратешког пројекта биће окончани за три године. Планирани радови на преводници Бездан, која није у функцији више од четврт века, биће у циљу њеног поновног оспособљавања, као једног од кључних објеката за пловни пут Врбас – Бездан и њене значајне улоге у одбрани од високих водостаја реке Дунав.

Бенефити реализације пројекта позитивно ће утицати на побољшање услова живота грађана, на локални развој средине, као и на прекограничну сарадњу између Србије и Мађарске, а осетиће их становници насеља кроз које протиче канал, привредници у области обухваћеној пројектом, као и запослени у надлежним водопривредним организацијама и туристи.