Одржана финална конференција „DanubeparksConnected“ пројекта

Данас је у Новом Саду у организацији Јавног предузећа „Војводинашуме“ одржана завршна конференција поводом пројекта „DanubeparksConnected“, кроз који се од јануара 2017. године активно радило на повезивању 17 заштићених подручја из девет држава која се налазе дуж реке Дунав.

Циљеви пројекта, како је речено, односе се на кампању креирања Дунаваског коридора станишта, а представници бројних партнерских институција су представили различите стратегије, огледне примере и резултате за решавање приметних, али и прикривених проблема који се односе на успешно ревитализовање и одржавање повезаности свих елемената станишта у појасу реке Дунав.

Подсекретар у покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Војновић, оценио је да ће имплементација овог пројекта имати позитиван утицај на очување и заштиту природних потенцијала реке Дунав, као друге највеће реке у Европи и једног од најважнијих европских речних коридора који повезује бројне државе у оквиру Дунавског региона са близу 120 милиона становника.

Како је Војновић истакaо, показали смо да заједничким залагањем можемо реализовати финансијски комплексан међународни пројекат у амбијенту у коме партиципира велики број страних партнера.

– Оно што је посебно важно, јесте то да је допринос покрајинских институција у реализацији овог пројекта, у првом реду, кроз активно учешће Јавног предузећа „Војводинашуме“, веома значајан — нагласио је Војновић.

Директорка Јавног предузећа „Војводинашуме“ Марта Такач истакла је да велики број институција које су укључене у пројекат потврђује заједничку важност у оквиру напора да се предузму неопходне мере за заштиту зеленог коридора Дунава и његових највреднијих делова, станишта и врста.

Подсекретар у покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Бранкица Табак, изразила је задовољство што су покрајинске институције све чешће партнери на великим међународним пројектима чији ће резултати битно утицати на заштиту животне средине, а тиме и становништва.

Партнери пројекта су WWF Austria – „World Wide Fund for Nature“, Канцеларија аустријске покрајине Штајерска, Завод за заштиту природе Републике Словеније, Општина Велика Полана, Завод за заштиту природе Вировитичко-подравске жупаније, као и бројни придружени партнери. Пројекат је суфинансиран од стране Европске уније у оквиру Дунавског транснационалног програма.