Објављен текст Плана развоја АП Војводине 2023-2030

На интернет страници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводина www.region.vojvodina.gov.rs и интернет страницама www.ekonsultacije.com и www.planrazvojaapv.rs, данас је објављен текст Предлога Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030.

Објављивањем текста Предлога Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године, званично је почео процес јавне расправе о најважнијем планском развојном документу Покрајине. Јавне презентације документа, на којима ће сви заинтересовани имати прилику да поставе питања или дају сугестије на објављени текст, почеће 15. децембра догађајем у Новом Саду. Након тога јавне расправе о тексту Плана развоја АП Војводине 2023-2030  биће организоване у Сомбору 21. децембра 2022. године и почетком 2023. године у Сремској Митровици, 18. јануара, и Зрењанину, 25. јануара.

План развоја Војводине подразумева дефинисање визије, циљева и мера развоја Покрајине у наредних осам година. Овај документ одређује стратешки оквир на основу кога покрајински органи и локалне самоуправе креирају јавне политике, дефинишу конкретне активности и усмеравају своје ресурсе. На тај начин значајно се утиче на одрживи развој и унапређење услова за живот грађана и грађанки Покрајине. У свим аспектима израде Плана развоја АП Војводине 2023-2030 интегрисани су циљеви УН Агенде 2030, који представљају одрживи приступ развоју друштва.

“У складу са смерницама Покрајинске владе и партнерских организација које су нам пружиле подршку, од почетка рада на овом документу била нам је јако важна транспарентност и партиципативност процеса. Текст Плана развоја АП Војводине 2023-2030 у том смислу смо и сада, у завршној фази, учинили доступним јавности неколико дана пре отпочињања јавне расправе да би сви заинтересовани могли да се упознају са садржајем документа и активно учествују у јавним расправама,” рекао је Александар Софић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Развојна агенција Војводине је од Покрајинске владе овлашћена да обавља стручне послове координације процеса израде текста Плана развоја Војводине, а израду овог документа подржавају пројекти Немачко-српске развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања ЕУ“ и „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“, које спроводи ГИЗ у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике.

Оба пројекта финансира Савезно министарство за привредну сарадњу и развој Савезне Републике Немачке, док се други пројекат спроводи уз кофинансирање Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).

У изради текста Плана развоја АП Војводине, у периоду од скоро две године, учествовало је преко 80 представника организација јавног, приватног, цивилног сектора, пословне и академске заједнице, удружења и синдиката из више од 20 релевантних институција. У неколико наврата, у одређеним фазама израде, своје мишљење и сугестије о Плану развоја Војводине имали су прилику да дају грађани и грађанке Покрајине.

Након периода јавне расправе који се завршава 25. јануара, о Плану развоја АП Војводине 2023-2030 изјашњаваће се посланици Скупштине АП Војводине, а након усвајања овај документ постаје пуноважан и обавезујући за покрајинску управу и локалну самоуправу.