Нове субвенције за унапређивање 13 локалних самоуправа АП Војводине

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, уручио је данас уговоре у вредности од 8 милиона динара представницима 13 градова и општина који су остварили право на средства путем конкурса за суфинансирање пројеката локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика.

„Чињеница је да све више државних институција, а институције Европске уније одавно захтевају да се пројекти са којима конкуришемо налазе у стратегијама одрживог развоја и акционим плановима. Ми на овај начин покушавамо да заједно са нашим градовима и општинама пратимо тај тренд, предвидимо све наше активности и одговоримо на све захтеве који су пред нас постављени,“ поручио је Бјелић, и нагласио да расписивање конкурса и јачање локалних самопуправа представља релизацију основног циља Покрајинске владе, а то је убрзани економски развој кроз отварање нових радних места.

Како је даље навео, средства која се опредељују путем овог конкурса подразумевају ефикасније спровођење локалних и јавних политика, што такође значи израду нових стратешких паланова као и ревизију постојећих.

Он је као пример добре праксе успешности у повлачењу средства из фондова Европске уније и државних институција навео градове Суботицу, Вршац, Сомбор, али појаснио да је контнуитет у подизању капацитета локалних самоуправа потребно наставити.

Бјелић је подсетио, да је Секратаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, поновио још један круг конкурса који се односи на припрему пројектно техничке документације за стратешке пројекте у индустријским зонама градова и општина, те највио расписивање нових конкурса почетком следеће године.

Средства за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика усмерена су у општине Кањижа, Темерин, Бач,Србобран, Житиште, Ковачица,Апатин, Шид, Опово, Кула, Бела Црква те градове Панчево и Сомбор.