Нове субвенције за 15 општина АП Војводине

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, уручио је данас уговоре у вредности од око 8 милиона динара, предстваницима 15 општина који су право на средства остварили на основу Конкурса за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе и Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја.

„Субвенције у вредности од око 3,5 милиона динара усмерене су за унапређење радних и управљачких капацитета 10 општина АП Војводине, а локалне самоуправе које су оствариле права на ова средства допринеће успостављању нових услужних центара те подстицању развоја у управљању администрацијом, пословима комуналне делатности и механизмима за ефикасно учешће грађана у пословима јавног сектора“, поручио је Бјелић.

У седам војвођанских општина преостала средства у износу од око 4,5 милиона динара су у оквиру другог позива конкурса, усмерена за суфинансирање стратешких пројеката регионалног развоја, с циљем подстицања развојне политике планирања и координације свих нивоа власти те јачања институционалног оквира за спровођење регионалне политике.

Бјелић је обрaћајићи се корисницима напоменуо да комуникација између Покрајинске владе и представника локалних самопурава не сме бити једносмерна те да је Секертаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самопураву на располагању да буде у свакодневној комуникацији са локалним самопуравама као и да је неопходно да предстваници локалних самопурава укажу на приоритете и потребе њихових система.

Ресорни секретар нагласио је да ће Секретаријат за регионални развој,међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу током наредне године наставити са расписивањем конкурса већ од фебруара месеца и да ће корисници моћи да конкуришу током целе године.

Средства у укупном износу од 8 милиона динара, по основу ова два конкурса усмерена су у општине: Чока, Бачки Петровац, Србобран, Житиште, Бач, Сомбор, Беочин, Кањижа, Темерин и Панчево, Оџаци, Нови Кнежевац, Тител, Бела Црква, и Шид.