КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

АЛЕКСАНДАР СОФИЋ–ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs
+381( 0)21 487 4586
Факс: 021 456 060

СЕКТОР ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И ПРАВНА ПИТАЊА
Недељко Ковачевић, помоћник покрајинског секретара
nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

РАДИВОЈ ПАРОШКИ–ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
radivoj.paroski@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4894
Факс:+381 (0)21 456 952

СЕКТОР ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Видосава Ендерић, помоћник покрајинског секретара
vidosava.enderic@vojvodina.gov.rs+381 (0)21 487 4207

ДАРКО ЧУТУРИЋ–ПОДСЕКРЕТАР ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
darko.cuturic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4545
Факс:+381 (0)21 456 274

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ, МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Татјана Визи, виши референт
tatjana.vizi@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Факс: 021 456 060

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Александар Прекодравац, самостални саветник
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
+381(0)21 487 4542
Факс: +381 (0)21 456 274

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА САРАДЊУ СА НОВИНАРИМА И ЈАВНИМ ГЛАСИЛИМА
Мирјана Батић, саветник
mirjana.batic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4407,
Факс: +381 (0)21 456 274

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Владимир Обућина, саветник
vladimir.obucina@vojvodina.gov.rs

+381 (0)21 487 4572т информације

Булевар Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад
Република Србија
И-мејл: region@vojvodina.gov.rs
https://www.region.vojvodina.gov.rs

ПИБ: 105702405
Матични број: 08891559

Шифра делатности: 8411
Рачун извршења буџета број: 84-30640-67